Het hijsen van de regenboogvlag, betaald parkeren op zondag bespreekbaar en erkenning dat eenzaamheid in de gemeente Katwijk óók een issue vormt. Zomaar wat voorbeelden van nieuw beleid wat zomaar opeens op tafel lag. Het is alsof Marty McFly en Dr. Emmett Brown (‘Doc’) met hun auto de parkeergarage onder het gemeentehuis in komen scheuren en in een flits het nieuwe beleid bij een bode afleveren.

Wellicht wat overdreven maar het mag best opmerkelijk worden genoemd wat tijdens de begrotingsbehandeling op 8 november jl. in de gemeenteraad werd besproken. Te laat, wellicht en of een vlag garanties geeft op acceptatie van LHBT’ers is de vraag. Maar het is in ieder geval een signaal. Het hijsen van de Regenboogvlag in de tuin of op het dak van het gemeentehuis is in ieder geval een beter statement dan het labbekakkerig hijsen van een vlag aan de overkant van de Zeeweg. In 2015 had het toenmalige college op dit punt al een duidelijk statement kunnen maken maar kennelijk was dat toen nog een stap te ver.

Tevens is het prettig om te constateren dat betaald parkeren op zondag op z’n minst bespreekbaar is voor collegepartij ChristenUnie. Weliswaar was er al een meerderheid te vinden in de gemeenteraad voor de invoering van betaald parkeren op zondag maar het is prettig dat in het college nu ook een verschuiving plaatsvindt. Tot nu toe stond het CDA  wat al eerder de blik verruimde) alleen in het college op dit punt.

Er is nog een ander punt wat aangeeft dat de gemeente Katwijk meer gaat lijken op een gemiddelde kleine stad in Nederland. Dat betreft de verhoging van de OZB met maar liefst 10%. Niet bepaald een positieve ontwikkeling. Dat Katwijk ondanks dit nog tot de goedkoopste OZB-gemeenten behoort, zou ik ‘scorebord-journalistiek’ willen noemen. Een kritische blik op de uitgaven, slim bezuinigen en een realistische blik op de effecten van lokaal beleid zou een OZB-verhoging waarschijnlijk onnodig maken. Een verhoging van de OZB met enkele procenten vormt een ander alternatief. Maar helaas, daar is niet voor gekozen. Nóg niet.

Voorlopig staat de ‘geldkraan’ open. Neem bijvoorbeeld de vernieuwbouw van het gemeentehuis. Onlangs werd bekend dat deze verbouwing nogal in de papieren loopt. Zodanig, dat het college binnenkort opties gaat voorleggen waaruit de gemeenteraad kan kiezen wat het nog wil met deze vernieuwbouw. Hopelijk wordt ook de optie voorgelegd om níet te gaan verbouwen. Makkelijk, wellicht, maar als je 90% van alle werkplekken als flexplekken bestempeld, in een paar kamers een paar tv’s neerzet voor een conference-call, thuiswerken aanmoedigt en andere flex-faciliteiten regelt dan ben je al een heel eind op weg. Bovendien is dan ook het parkeerprobleem in de buurt opgelost. Het is echt ‘uit de  tijd’ om het gemeentehuis te verbouwen om iedere ambtenaar een vaste plek te kunnen bieden.

Het is daarom een goed idee als de gemeenteraad tot inkeer komt en de grootschalige verbouwing van het gemeentehuis naar de prullenbak verwijst. Een nuttige geldbesparing en tegelijkertijd getuigt het schrappen van deze verbouwing van een stap in de richting van de toekomst, zonder gebruik te hoeven maken van een tijdmachine zoals in de film Back to the future. Wordt vervolgd.