In Valkenburg heeft een klein comité een alternatief plan ingediend voor de herinrichting van de Hoofdstraat en de Katwijkerweg aldaar. Aanleiding hiervoor zijn de huidige plannen en het voortraject met betrekking tot de uitwerking van die plannen. Het is de bedoeling dat de Hoofdstraat rechter wordt gemaakt en dat de bestaande verkeersbelemmeringen worden verwijderd. De maximumsnelheid van 30km blijft echter gehandhaafd. Zoals zo vaak het geval is, wordt die snelheidsmaximum niet vaak gerespecteerd door automobilisten. Met een drietal plateaus wil de gemeente bevorderen dat de Hoofdstraat wel degelijk een 30km-gebied wordt.

Met de inbreng van omwonenden voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op en rondom de Hoofdstraat is er betrekkelijk weinig gedaan, zo viel te zien en te beluisteren tijdens een inloopavond over de herinrichting. Nu is het natuurlijk onmogelijk om iedereen op zijn/haar wenken te bedienen, maar iets meer fingerspitzen-gevoel vanuit de gemeente had niet misstaan. Het gaat hier natuurlijk niet alleen om de herinrichting van een dorpsstraat, maar óók om de dorpsstraat van een gemeenschap wat twaalf jaar geleden nog een zelfstandige gemeente was.

Bovendien is het aanbevelenswaardig om burgerparticipatie (zeker als het om verkeersveiligheid gaat) iets beter mee te wegen bij plannen dan nu het geval lijkt te zijn. Als burgerparticipatie een wassen neus blijkt, moet men er ook niet van opkijken dat de belangstelling voor de politiek zo matig is. En nee, dat hoeft niet te betekenen dat aan alle suggesties van inwoners gehoor moet worden gegeven. Het kan daarentegen wél helpen als bijvoorbeeld ambtenaren of politiek verantwoordelijken een keer door die Hoofdstraat rijden of fietsen om gevoel te krijgen bij deze materie. Dat komt hun inlevingsgevoel ten goede. Om maar iets te noemen.

Het is in ieder geval niet verwonderlijk dat nu een comité met een alternatief plan komt voor de Hoofdstraat. Toegegeven, dit comité bestaat uit een vooraanstaand ex-(en kandidaat)raadslid en enkele andere niet helemaal onbekende Valkenburgers. Het belangrijkste is dat bewoners niet alleen roepen wat er allemaal niet deugt, maar zelf met een alternatief plan komen. Dat is een goede ontwikkeling, al is men daarmee nog niet van succes verzekerd. Bewoners aan de Piet Heinlaan in Katwijk kunnen daarover meepraten. Zij hadden een alternatief ‘bomen-plan’ aangeboden aan het College, of in ieder geval aan de ambtelijke organisatie. Vooralsnog zonder noemenswaardig resultaat. Vooralsnog, want de gemeenteraad moet er inhoudelijk nog over praten. Wat er met de plannen van het burgerinitiatief uit Valkenburg terecht komt, moeten we eveneens afwachten.

Het initiatief in Valkenburg en het alternatieve ‘bomenplan’ verdienen navolging. Wellicht zal niet ieder alternatief plan direct en volledig worden omarmd door het lokale bestuur. Het is wel goed dat men elkaar op z’n minst scherp houdt bij wat men doet of laat. Het adresseren van problemen is net zo belangrijk als het uitleggen van beleid en burgers het gevoel te geven dat men wordt gehoord. Het zou daarom goed zijn als burgers vaker inhoudelijk van zich laten horen.

Comments

comments

DELEN