Mogen wij u even voorstellen? Constantijn T. is de nieuwe columnist van RTV Katwijk. Nieuwsgierig volgt hij alles wat onze gemeente aangaat… En hij vindt er wat van. 

Praetje politiek

In een maand waarin vooral wordt vooruitgeblikt is het natuurlijk interessant om te weten hoe teruggeblikt gaat worden op 2017. Omdat uw columnist niet beschikt over een glazen bol blijft dat natuurlijk gissen. Laat ik er gewoon een paar lokale onderwerpen uitpikken en op de speculatie-toer gaan.

Eind december 2017 houdt de nieuwe burgemeester voor de camera van RTV Katwijk een Kersttoespraak. Het is gewoon weer een CDA’er geworden. Gelukkig wel een vrouw en daar waren we sinds burgemeester Van Montfrans-Hartman wel weer eens aan toe. Natuurlijk ontbrak ook dit keer de klassieke grap niet bij het verwelkomen van het burgemeestersechtpaar: “De burgemeester en zijn vrouw,” net als de vorige keer. Het mocht de pret niet drukken.

Een dossier waar allesbehalve pret aan te beleven viel, was natuurlijk de bibliotheek-kwestie. Er is wat achter de oren gekrabt, binnen en buiten de raadzaal. Maar een besluit nemen bleek een brug te ver. Naar aanleiding van het vorige onderzoek, waar men in 2016 nog over sprak, is een nieuw onderzoek gestart omdat een meerderheid in de raad de feitelijke conclusie van dat onderzoek – doe toch maar geen nieuwe bibliotheek – het onderzoeken waard vond. De voorstanders van een nieuwe bibliotheek hebben eieren voor hun geld gekozen. Het is, zo kort voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, natuurlijk veel beter als een omstreden dossier nog in de onderzoeksfase zit. Alles beter dan een omstreden besluit waarvoor de collegepartijen plus nog een aantal oppositiepartijen verantwoordelijk wordt gehouden. De als grap bedoelde motie om een bibliotheek in te richten in de bibliotheek aan de Schelpendam met onderzoeken van het bibliotheek-dossier haalde het tot ieders verbazing wél.

Natuurlijk waren er nog genoeg andere dingen te doen en gelukkig waren er dossiers waarin wel vooruitgang werd geboekt. Het aantal te bouwen huizen was nog wel een discussiepunt en ook het eerder genomen besluit over een permanente vestiging van het AZC kwam onder druk te staan. Dat had weer te maken met de ruimte voor de komst van het testcentrum voor drones en de economische spin-off daarvan. Gelukkig ging de wens van de Stoomtrein Leiden – Katwijk om een rondje te kunnen rijden én een verbinding te maken naar Panbos in vervulling. Het HOV-net haalt Katwijk overhoop en zo blijft er in de gemeente Katwijk voorlopig voldoende werk in uitvoering, nuttig of niet.

En hoe ging het in 2017 met het veiligheidsbeleid, de leefbaarheid in de wijken, armoedebestrijding, terugdringen werkloosheid, de Omgevingswet, jeugdzorg, onderwijs, gemeentelijke dienstverlening en de geestelijke gezondheidszorg? Tja, dat ambtenarenapparaat was ook in 2017 nog niet helemaal zichzelf. Dus af en toe een succesje maar vaak voortzetting van bestaand beleid waar nog wel wat peper bij mocht. De lokale democratie kon in 2017 ook nog wel wat peper gebruiken. Het aantal nieuwe namen op de verschillende kieslijsten van de politieke partijen gaf gelukkig hoop.

Mocht dit allemaal op waarheid komen te berusten, dan is er eind 2017 één zekerheid. Dan meldt uw columnist zich aan bij de vereniging voor helderzienden. Allen een gezond en nuchter 2017 toegewenst.

Constantijn T.