Het gebied tussen Katwijk, Leiden en Wassenaar, voormalig vliegkamp Valkenburg geheten, is eigenlijk een grote snoeppot. Met begerige ogen wordt in deze grote ‘snoeppot’ voor diverse doeleinden gegraaid. Woningbouw, werkgelegenheid en technologie, recreatie, zweefvliegen, natuurgroen, entertainment, etc.

Bij het invullen van een nu nog open gebied is het natuurlijk de kunst om een zekere balans te waarborgen tussen al deze mogelijke bestemmingen. Tevens helpt het ontzettend als de betrokken gemeenten stáán voor hun visie op dit gebied. Beide kunsten beheersen politici, vooral degenen met een regionale portefeuille, minder goed. Er is namelijk al afgesproken om in het gebied maximaal 5000 woningen te bouwen. U weet wat dat betekent, namelijk dat de kans behoorlijk groot is dat dit getal naar boven wordt bijgesteld.

Verstikkende verstening
Natuurlijk is woningbouw belangrijk maar niet belangrijker dan werkgelegenheid, goede recreatieve voorzieningen en ruimte voor technologische initiatieven zoals het testcentrum voor drones. Hoewel die duizenden woningen niet op één dag worden gebouwd maakt het de beschikbare ruimte voor andere bestemmingen natuurlijk een stuk kleiner. Alsof dat nog niet erg genoeg is, zijn er partijen die zelfs 10.000 woningen in het gebied willen bouwen. Vooral de ‘dikke-ik mentaliteit’ van de gemeente Leiden valt hierbij op. Alle voorstanders van massale woningbouw, vooral ‘Den Haag’, roep ik op om eens ‘groter’ te denken. Pomp de Markerwaard leeg, kijk nog eens heel precies naar de demografische trends, ga naoorlogse wijken opknappen. Wees creatief! Met het verstand op nul alles volbouwen en de ‘snoeppot’ leeggraaien heeft verstikkende verstening zonder ‘groene long’ tot gevolg.

Anticiperen op de toekomst
Gelukkig is niets zo veranderlijk dan politiek. In plaats van fantasieloos woningen bouwen is het van groot belang om te anticiperen op de toekomst. Naast een ‘groene buffer’ en een ‘werkpark’, is het van groot belang dat er ook een technologische buffer wordt gecreëerd en dat ruimte wordt geboden aan recreatieve en toeristische voorzieningen.

Kansen benutten
Neem nu eens de potentie van de Stoomtrein Katwijk-Leiden. Naast het mogelijk maken van een rondje rond het Valkenburgse Meer en verbinding naar Panbos, Duinrell en naar strand heb je een prachtige attractie erbij. Met het inrichten van een technologische buffer in de vorm van een testcentrum voor drones wordt geïnvesteerd in de toekomst. Zo’n testcentrum werkt op meerdere opzichten als katalysator. Regeren is vooruitzien, toch?

Snoep opeten
Het creëren van een groene buffer lijkt me een inkoppertje. Echter, nu heeft de gemeente Wassenaar al het groen uit de ‘snoeppot’ gehaald met straks als resultaat massale verstening aan de Valkenburgse/Katwijkse kant. We kunnen ook zeggen: de gemeente Wassenaar is beter voor haar belangen opgekomen. Wanneer heeft de gemeente Katwijk voor het laatst met de vuisten op de bestuurlijke tafel geslagen en een zichtbaar onderhandelingsresultaat eruit gesleept? Om in de beeldvorming te blijven; er is door de gemeente Katwijk volop betaald aan het snoep in de snoeppot maar het zijn andere gemeenten die het snoep opeten. Alle reden dus om de deksel van de snoeppot aan te draaien. Dat biedt de kans om op een gezonde manier voor te sorteren op de toekomst.

Constantijn T.