De gemeente Katwijks wil in de komende jaren meer ambtenaren aantrekken om alle taken goed uit te kunnen voeren. Men wil de organisatie met 47 fte uitbreiden terwijl het juist de bedoeling was om tot 2018 het ambtelijk apparaat met 51 fte te laten inkrimpen. Aldus een bericht in de Katwijksche Post. De nieuwe vondst is nu dat Katwijk moet transformeren van ‘servet naar tafellaken’. Dit was natuurlijk een alleraardigste uitspraak van de inmiddels vertrokken waarnemend burgemeester Koen. Het is alleen pijnlijk dat men nu pas tot het inzicht komt dat de ‘stad’ Katwijk nog steeds een ‘dorps’ ambtelijk apparaat heeft.

Reeds bij de fusie in 2006 is het transformatieproces van ‘dorp’ naar ‘stad’ ingezet. Het is alleen jammer dat opeenvolgende colleges en gemeenteraden daar helemaal geen oog voor hebben gehad, zo lijkt het. Op het vlak van personeelsmanagement, een zaak van het College, is in ieder geval de boot gemist. Op tal van terreinen heeft dat geleid tot dure missers en strategische blunders. Nu, elf jaar later zitten we met de gebakken peren. Er is veel te weinig ‘kwaliteit’ gehaald ter versterking van de ambtelijke organisatie, vooral op leidinggevende posities. En als het werd gehaald, was het veelal externe inhuur, waarvan de knowhow na verloop van tijd weer verdwijnt.

Het is aan het College om een goed draaiend en deskundig ambtelijk apparaat te organiseren om het belang van haar inwoners lokaal en bij regionale kwesties zo goed mogelijk te dienen. In beide opzichten zijn de resultaten tot nu toe magertjes en dat mag vooral de fusieburgemeester zich aantrekken.

Het gebrek aan kwaliteit binnen het ambtelijk apparaat kwam bij veel dossiers om de hoek kijken. Langlopende dossiers als huisvesting DVS, het project ‘de Coligny’, project Havenfase 2, gerommel met het Andreasplein, project Oeverpolder, een onvolwassen uitvoering van het evenementenbeleid, verkwanseling van het Katwijkse belang bij regionale kwesties (geen goede aansluiting op de RijnlandRoute, geen tunnel, etc.) gedwongen aanpassing van het WMO-beleid en een slepend bibliotheekdossier. Het in eerste instantie uitblijven van een snelle reactie van de gemeente over het vermeend dronkenschap bij ambtenaren geeft tevens aan dat het kwaliteitsprobleem zich breed manifesteert. Niet alleen bij de afdeling ruimtelijke ordening of sociale zaken maar ook bij de afdeling communicatie ontbeert men kennelijk kwaliteit op leidinggevende posities. En over de angstcultuur zullen we het maar even niet hebben…

De gemeenteraad mag, als hoogste gemeentelijke orgaan, ook iets scherper ‘erop’ gaan zitten. Maak eens serieus werk van het dualisme, durf als Collegepartij eens het College aan te spreken op halfbakken en/of miljoenenverslindende projecten en werp een brede blik op de te behandelen dossiers. Iets vaker een keihard en overtuigend ‘njet’ kan u zomaar stemmenwinst opleveren en het is goed voor de gemeentekas. En trap niet in de dooddoener dat ‘gemeenten steeds meer taken krijgen’. Met de drie decentralisaties uit 2015 was het voorlopig de laatste keer dat verantwoordelijkheden werden overgeheveld en binnen het samenwerkingsverband Holland Rijnland kan veel ‘smart’ worden gedeeld. Ik wil maar zeggen: College en Raad, speel de kwalitatieve kaart.

Comments

comments

DELEN