KATWIJK – Ongeveer in het midden van onze gemeente ligt nog een maagdelijk groene oase. Een klein wonder. Immers, in onze compact bebouwde gemeente is een groot groengebied, een groene long, een zeldzaamheid geworden. ‘Zoetermeer aan zee’, wordt weleens gekscherend gezegd over met name Katwijk en Rijnsburg. Dan is het aanbrengen van meer balans tussen ‘stenen’ en ‘groen’ geen overbodige luxe.

Nu werd onlangs bekend dat Hoogheemraadschap Rijnland de grond heeft verkocht aan Van Rhijn Bouw voor 4,5 miljoen euro. In het gebied worden waarschijnlijk 30 luxe woningen gebouwd. Je voelt ‘em al aankomen; de Kwakelwei wordt iets minder natuurrijk dan nu het geval en een ‘Central Park’ is op deze manier verder weg dan ooit.

Dit roept natuurlijk vragen op. In de eerste plaats is ‘groen’ een hot item en zoals dat voor ieder onderwerp geldt, willen inwoners dat er ‘geleverd’ wordt. Als het erop aankomt is al veel van de gebezigde grote woorden weggeëbd. Hoe ‘groen’ zijn de raadsfracties in werkelijkheid vormt de hamvraag. Staat behoud van een ‘groene long’ hoog op de politieke agenda?

De praktijk wijst uit dat dit thema niet heel erg hoog op de agenda staat. Anders had de gemeente de grond wel gekocht van Rijnland. Dat was de meest effectieve manier om het gebied groen te houden. Dat is dus niet gebeurd. Gemiste kans! Hier dreigt een gevalletje reputatieschade voor het gemeentebestuur (college en gemeenteraad). Het heeft, bij wijze van spreken, geen zin om inwoners een ‘klimaat-fobie’ aan te praten als een groene open ruimte niet wordt gekocht om het bestaande groen te kunnen waarborgen. Op zo’n manier wordt ‘duurzaamheid’ een jeukwoord en worden lokale werkbezoeken een nietszeggende onderneming. Men zou er goed aan doen om iets meer effort te steken in het stellen van daden dan het wekken van valse verwachtingen. Juist bij dit onderwerp waar een zekere eensgezindheid valt te bespeuren, lagen en liggen er nog steeds kansen in het verschiet.

Zeker, het is niet gezegd dat het gebied nu wordt verpest door het bouwen van een x-aantal woningen. Als er woningen in het duurdere segment worden gebouwd, draagt dat bij aan doorstroming op de woningmarkt. Echter, met wijksanering en het bouwen van hogere flats kan die doorstroming ook op andere plekken in de gemeente worden bevorderd. In de komende tijd zullen we zien wat de waarde is van de ‘groene agenda’ van diverse politieke partijen. Het realiseren van een stadspark lijkt me een meerwaarde voor onze gemeente. Gelukkig gaat de gemeenteraad over het bestemmingsplan. Het is nu aan de lokale politiek om kleur te bekennen. Blijft het bij groen Kwakelwei gekwakel of worden de groene woorden omgezet in groene daden waar onze inwoners echt iets aan hebben?