De gemeente Katwijk telt vele ‘groene’ initiatieven die onze gemeente leefbaar moeten houden. Goed idee. In onze gemeente kunnen we wel wat meer groen gebruiken en dat noopt tot creatieve oplossingen. Het is tevens van belang om realistisch te blijven.

We wonen in een compacte gemeente, met weinig oppervlakte en heel veel bebouwing. Om dan aan de ‘groene opgave’ te kunnen voldoen, moet meer gebeuren dan een parkje te snoeien en opnieuw in te richten. Het saneren van oude (jaren 60) wijken biedt kansen. Op bepaalde plekken is het mogelijk om op een ‘groene manier’ hoogbouw te plegen. Met ‘verticaal groen’ is, mits goed uitgevoerd en met oog op de directe omgeving, helemaal niets mis. Hiervoor zijn in onze gemeente op diverse plekken goede kansen.

Zo bezien is het een gemiste kans dat deze mogelijkheden niet zijn onderzocht bij de nieuwbouw in de Hoornes-Oost. Natuurlijk, mooie nieuwe flats langs de Hoorneslaan maar er was zoveel meer mogelijk. Ten eerste valt de hoogte nogal tegen. Wooncorporatie Dunavie heeft lekker veilig appartementen gebouwd met maar drie woonlagen. Drie woonlagen, want met vier woonlagen is men verplicht om een lift te bouwen in het  complex. En dat is natuurlijk weer te duur. Stel je toch eens voor dat je investeert in de doelstelling waarvoor je bent opgericht…In tijden van ernstig woningtekort had ik de bouw van appartementen verwacht met minstens vier woonlagen en op een groene manier. En met ‘groen’ bedoel ik overigens niet per se gasloos. Zoals gezegd, er is een tekort aan woningen en dan verwacht ik dat wooncorporaties en de gemeente ‘doorpakken’.

Er kan natuurlijk nog steeds worden doorgepakt, op meerdere fronten. Met de aankoop van het voormalige DVS-terrein aan de Ambachtsweg ligt er een kans om een mooie ‘landmark’ te realiseren door een hoge flat te bouwen voor jongeren en senioren. Op een eigentijdse groene wijze kan worden aangehaakt bij huidige woonwensen en groene ambities van de 21e eeuw. Een andere groene maatregel is het aanleggen van de zuidelijke randweg. Ik doel op de verlengde Laan van Nieuw Zuid. Dat klinkt natuurlijk paradoxaal in de groene in van het woord maar het tracé ligt al vijftig jaar klaar. Met een zorgvuldige inpassing kan daar een hele mooie en noodzakelijke randweg worden aangelegd. Waarom? De bebouwing van locatie Valkenburg vraagt om realisme. Nieuwe bewoners met auto’s zullen naar de kust willen rijden. Dat kan echt niet allemaal via de oprit bij Huize Callao. Trouwens, wat is er duurzaam aan het roet van je raam vegen aan de Boslaan, Zeeweg of Koningin Julianalaan? Om over het inademen van stikstofdioxide maar te zwijgen.

Verder moet de Kwakelwei natuurlijk groen (onbebouwd!) blijven. Er zijn nu eenmaal geen voorbeelden van woonwijken die zijn afgebroken om er een park van te maken. Laat deze Kwakelwei dus ongemoeid, pas meer en betere hoogbouw toe op de daartoe geëigende plekken en leg de broodnodige zuidelijke randweg aan. Stuk voor stuk maatregelen waarmee het ideaal van een groene en duurzame gemeente Katwijk dichterbij komt. Hoewel sommigen Katwijk hardnekkig ‘dorp’ blijven noemen, wonen we in een dichtbevolkte ‘stadse’ omgeving. Met een tegenovergestelde denkrichting kunnen we met ‘stadse maatregelen’ het prettige dorpsgevoel in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg behouden.