Alle raads- en commissievergaderingen zijn nu in beeld en geluid te bewonderen. Eindelijk. Het heeft even geduurd maar dan heb je ook wat. Tot nu toe kon alleen live de raadsvergadering op donderdag worden gevolgd op beeld. Men kan nu zelf kiezen welk onderwerp men wil volgen. Via de website www.katwijk.raadsinformatie.nl en de app Politiek Portaal (voor Apple-gebruikers) is de toegankelijkheid van de raads- en commissievergaderingen in Katwijk nog net op de valreep 2018-proof geworden.

Hopelijk zal van deze luxe vaak en veelvuldig gebruik worden gemaakt. Er wordt natuurlijk een interessant inkijkje gegeven in het reilen en zeilen van de lokale politiek. Per onderwerp kun je onderuitgezakt op je bank bekijken wie namens welke fractie wat zegt, wat de verschillende meningen zijn, wie er inspreekt en wat de wethouder over het onderwerp te vertellen heeft. Wellicht dat het je op een idee brengt en zelf in actie komt.

Politiek heeft natuurlijk geen al te best imago en velen zijn er afkerig van en dat terwijl er over belangrijke zaken (niet) wordt beslist. Een democratie heeft burgers nodig die eraan meedoen. Zo simpel is het. De veelgehoorde uitspraak “ze doen maar wat daar”, is eigenlijk een gevaarlijk sentiment. Het doet er dan niet veel toe of het dan de ‘Zeeweg’, ‘Den Haag’, ‘Brussel’ of ‘Washington’ betreft. Uiteraard moet de politiek zich dit soort sentimenten, al of niet terecht, aantrekken. Maar de (lokale) democratie wordt er ook sterker van als burgers van zich laten horen.

Daarbij is het ook goed als de democratie, in welke gedaante dan ook, met de tijd meegaat. Daarvan zijn voorbeelden genoeg van te vinden en waarom zou dat in deze tijd niet kunnen? Wellicht komt de tijd nog dat bij een voorliggend besluit in de gemeenteraad een burgerpanel wordt gevraagd hoe over dat besluit ‘thuis voor de buis’ (of op de smartphone’) wordt gedacht. De burger als videoscheidsrechter. Zie je het al voor je dat een commissievoorzitter of de burgemeester een vierkant gebaar doet, net als een voetbalscheidsrechter?

Vooralsnog kan iedereen nu op eigentijdse wijze de raads- en commissievergaderingen volgen en een eigen oordeel vellen. Dat is op zichzelf al waardevol en daarmee fungeer je als belangstellende ook al als videoscheidsrechter. Wellicht heb je gisteravond al gekeken naar de raadsvergadering. Als er gedachten voorbijkwamen zoals ‘dat kan ik beter’, of ‘die bijdrage had ik van die fractie niet verwacht’ of ‘ik ga volgende keer ook inspreken’, wordt het tijd dat je van je laat horen. De lokale democratie knapt enorm op van ‘vers bloed’, nieuwe mensen met weer andere observaties, nieuwe initiatieven of gewoon ingezonden stukken in de krant of online. Onbemind maakt onbekend, luidt het spreekwoord. Het is daarom te hopen dat met de beelden van raads- en commissievergaderingen het lokaal bestuur iets meer wordt bemind. Dat zou zomaar kunnen leiden tot betere beslissingen in  de politieke arena, net als in een voetbalstadion.