Afgelopen donderdag stond er een artikel in de Katwijksche Post met de zienswijze van de Katwijkse Ondernemersvereniging over de nieuwe bibliotheek. De KOV stelt dat sprake is van een gemiste kans door een bibliotheek naar een winkelcentrum te verplaatsen. De overheid moet juist marktgericht denken en ondernemerschap faciliteren en daar heeft de KOV natuurlijk groot gelijk in.

De keuze voor een nieuwe bibliotheek met een muziekschool in een winkelcentrum gaat niet voor een (economische) boost zorgen. In een winkelcentrum achter een mooie Boulevard moet ‘handel’ centraal staan. Dat wil niet zeggen dat een bibliotheek per definitie niet in een winkelcentrum past, maar er zijn meer en betere opties. Ruimte bieden aan eigentijds ondernemerschap, bijvoorbeeld. Daarbij volstaat het om de huidige (hoofdvestiging van de) bibliotheek, die strikt genomen óók in het centrum van Katwijk ligt, een fikse opknapbeurt te geven. Investeren in collectieve lasten lijkt me de minst logische optie op dit moment.

De beschikbare oppervlakte kan (moet!) worden gebruikt om nieuwe verfrissende retail een kans te geven en ‘de markt’ haar gang te laten gaan. Dat geeft natuurlijk geen garanties, maar het afkopen van een vastgoedeigenaar voor een flink bedrag kan altijd nog.

We hebben het al eerder gezien dat de lokale overheid denkt dat alleen zij weet wat het goede is voor inwoners en ondernemers. Het gedrocht ‘detailhandelsvisie’ heb ik wat dat betreft nooit kunnen en willen begrijpen. Waarom wordt verfrissende en vertrouwde retail op de hoek van de straat geen kans gegund? Als een winkel, bij wijze van spreken, in een donkere steeg goed rendeert, waarom zou je dat als overheid dan de nek omdraaien? Dit soort ongezond paternalisme is ronduit slecht voor de lokale economie en doet sterk denken aan bezighoudtherapie voor ambtenaren. Het is ronduit ridicuul om een ondernemer te verbieden om zijn huidige winkel te verbouwen cq uit te breiden vanwege een detailhandelsvisie-dictaat.

Wat het toerisme-beleid betreft merk ik dat er een ‘handrem’ wordt gebruikt. Die ‘handrem’ is duidelijk zichtbaar bij de mogelijkheid van een zeejachthaven. Maar ook elders. De Stoomtrein Leiden-Katwijk wil al jaren een echt rondje om het Valkenburgse Meer en richting Panbos rijden. Geef ze eens ongelijk. Waarom wordt dit niet gefaciliteerd? Straks krijgen we wéér een achterhoede-gevecht omdat kansen niet op tijd worden gecreëerd en verzilverd. Het is illustratief dat sommige raadsleden zich eerder zorgen maken over de zandhopen bij het Valkenburgse Meer, in plaats van denken in oplossingen. Serieus invulling geven aan je toeristische imago is iets wat mag worden verwacht van een gemeente met 64.000 inwoners.

Kortom, ruimte bieden aan ‘de markt’, in welke sector dan ook, biedt kansen en het verdient aanbeveling om die economische kansen met beide handen aan te grijpen. Er zijn lokaal al veel te veel voorbeelden van gemiste kansen.

Comments

comments

DELEN