De kogel is door de kerk. Er komt vrijwel zeker een nieuwe bibliotheek en muziekschool in de Noordzeepassage. Afgelopen donderdag stemde een meerderheid van de gemeenteraad in met het Programma van Eisen. Om precies te zijn waren het de collegepartijen (CDA, SGP en ChristenUnie) die voor een flinterdunne meerderheid zorgden. Dit betekent dat nu de ontwerpfase is aangebroken waarbij in het najaar tevens het definitieve kostenplaatje onderwerp van gesprek vormt.

Geen feeststemming
Hét moment om de stekker uit dit plan te trekken of een pauze in te lassen in dit dossier was afgelopen donderdagavond. De uitkomst van de besluitvorming was natuurlijk goed nieuws voor de voorstanders. Alle reden voor blije tweets van raadsleden, opgetogen ingezonden stukken op de websites van betreffende politieke partijen en verwijzingen daarnaar op Facebook. Toch? Niets van dat alles. Afgezien van een positieve tweet van wethouder Knape, hulden de raadsleden van de collegepartijen zich in online stilzwijgen. Dat is, zoals ook door anderen op sociale media werd opgemerkt, nogal opmerkelijk. Aan de oproep van de wethouder om een positief beeld naar buiten uit te dragen, gaven notabene raadsleden die vóór het voorstel hebben gestemd, geen gehoor.

Ook op diverse websites en sociale media van de collegepartijen blijft het stil, met uitzondering van het CDA. Maar natuurlijk weet ik niet met welke andere ingezonden artikelen de Katwijksche Post van vandaag wordt verrijkt. Hopelijk doen ook (raadsleden van) de ChristenUnie en de SGP de moeite om aan inwoners van de gemeente Katwijk uit te leggen waarom men dit project op deze plek ziet zitten. Zolang dat niet gebeurt blijft het beeld hangen van een project waar eigenlijk niemand echt blij is. Tel uit je winst.

Brede blik?
Ik stel me iets anders voor bij goed lokaal leiderschap. Dat het daaraan ontbreekt mogen College en Raad zichzelf aanrekenen. Het is allereerst een prestatie op zich dat het College de brede steun, die er aanvankelijk was bij de oppositiepartijen, heeft verspeeld. Immers, een jaar of drie geleden was er bijna raadsbreed steun voor het voorstel voor een nieuwe bibliotheek. Ten tweede is het zoeken naar een geschikte locatie in het badcentrum van Katwijk natuurlijk vragen om problemen. Het is jammer dat de nieuwe ‘toekomstgerichte bibliotheek’ ondergeschikt is gemaakt aan de fixatie op het versterken van het badcentrum. Daarnaast is naar mijn smaak onvoldoende aandacht besteed aan (voorstellen voor) haalbare en beschikbare alternatieven.

Verder is het natuurlijk hoogst onverstandig om een burgemeester (voormalig burgemeester Wienen) portefeuillehouder Cultuur te maken. Daar hadden de collegepartijen een stokje voor moeten steken. Het beeld dat er iets moest worden doorgedrukt, werd er onbewust door versterkt. Tot slot blijft het aandoenlijk om te zien hoe er in de gemeenteraad met goede ideeën wordt omgesprongen. Jammer, want naar goede ideeën die op een meerderheid kunnen rekenen, is altíjd vraag.

Ik vrees dat het project ‘Bieb/muziekschool in Noordzeepassage’ aan het rijtje van moeizame en dure projecten zonder schoonheidsprijs kan worden toegevoegd. Dat zegt dan iets over de staat van lokaal leiderschap in deze gemeente.

Zomerstop
Nu de gemeenteraad met zomerreces is, gaat Constantijn T. er ook even tussenuit. Mocht u in de tussentijd ideeën of suggesties hebben voor toekomstige blogs van Constantijn T., stuur dan een mail naar redactie@rtvkatwijk.nl onder vermelding van ‘Constantijn T.’.

Comments

comments

DELEN