Op de website van RTV Katwijk las ik onlangs een oproep aan jongeren om mee te doen aan een nieuw theaterproject. Het initiatief hiervoor ligt bij Welzijnskwartier, dat samen met jongeren en een theatermaakster en eigen medewerkers een theaterstuk gaat opzetten. We kunnen dus kennelijk een nieuwe aanbieder van theater in Katwijk noteren. Een snelle zoekactie voor theater in Katwijk levert als resultaat een websitepagina van de gemeente Katwijk, met drie aanbieders voor theater in Katwijk. Allereerst wordt de nieuwe politieke partij Durf op haar wenken bediend, want Tripodia (in Katwijk Noord) wordt er aangeprezen als cultureel centrum. Terecht overigens maar dat verder terzijde. Verder ontbreekt natuurlijk Soldaat van Oranje niet. Maar de belangrijkste aanbieder van theater in Katwijk is natuurlijk Mimiek’s Theater met hun Mini-Zolder.

Het is dan vreemd dat een welzijnsorganisatie als Welzijnskwartier niet in de eerste plaats aansluit bij Mimiek’s Theater en daarmee samenwerking daarmee zoekt. Zoals Welzijnskwartier nu de zaken aanpakt gaat men dus feitelijk concurreren met het bestaande theateraanbod. Nu is met concurrentie op zich niet zoveel mis, maar Mimiek’s Theater ontvangt geen drie miljoen euro per jaar aan gemeenschapsgeld die Welzijnskwartier wél ontvangt. Daar wringt dus de schoen. Op de website van Welzijnskwartier staat dat deze organisatie een brede organisatie is die samen met anderen wil stimuleren dat mensen (blijven) meedoen aan de samenleving. Ik heb het vermoeden dat de zinsnede ‘samen met anderen’ in de praktijk een beetje lijkt ondergesneeuwd.

Zo kent Welzijnskwartier bijvoorbeeld ook een Huize Callao Wandelgroep en een Wandelgroep Valkenburg, die beiden elke vrijdagochtend wandelingen aanbiedt voor iedereen die een beetje wil blijven bewegen. Een nobel streven natuurlijk, maar we kennen in Katwijk een Atletiekvereniging Rijnsoever met hardlopen en wandelen als core business. Van veel verschil in het wandelaanbod zal wel geen sprake zijn, behalve dat de activiteit van het Welzijnskwartier gratis wordt aangeboden en dat men bij AV Rijnsoever een bijdrage moet betalen, wat logisch is. Doch in plaats van het stimuleren en versterken van het lokale verenigingsleven, bevordert de gemeente Katwijk met de omvangrijke subsidie praktisch het tegenovergestelde. Of het (lokale) verenigingsleven op de lange(re) termijn is geholpen met een uitdijende welzijnsorganisatie, is voor mij dan ook zeer de vraag.

Hier ligt een taak voor de gemeenteraad om nog eens heel kritisch te bekijken hoe het lokale verenigingsleven optimaal kan worden gefaciliteerd. Hoewel de intenties van Welzijnskwartier ongetwijfeld goed zijn, moet de gemeente Katwijk als belangrijkste subsidieverstrekker wel de vinger aan de pols houden. De gemeentelijke doelstelling van meer deelname van inwoners aan de samenleving, moet meer ledenaanwas voor verenigingen als effect hebben, en geen uitdijende welzijnsorganisatie als directe concurrent.

Comments

comments

DELEN