Afgelopen donderdag werd in de gemeenteraad de begroting voor 2018 besproken. Daarmee vond ook de aftrap plaats voor de gemeenteraadsverkiezingen. Iedere raadsfractie wilde zichzelf neerzetten als een sterk merk met veel herkenbaarheid voor de eigen achterban. Ik denk dat de tien raadsfracties daarin zijn geslaagd. Echter, het is altijd afwachten of het algemeen belang daarmee ook wordt gediend.

Zo is het natuurlijk altijd een nobel idee om je als partij sterk te maken voor het verbeteren van de onderwijshuisvesting. Niets is zo goed als veilige en eigentijdse schoolgebouwen. Daar mag men inderdaad een punt van maken. Maar waarom deed men dat al niet eerder dit jaar? Het toeval wil namelijk dat de gemeenteraad begin dit jaar een brandbrief ontving vanuit het onderwijsveld om iets te doen aan de soms slechte staat waarin schoolgebouwen kennelijk verkeren. Kennelijk is deze brandbrief aan de aandacht ontsnapt? Waarom is niet gelijk actie ondernomen door de raadsfracties?

Verder komt het vaak genoeg voor dat politieke partijen elkaar etiketten opplakken. Zo staat bijvoorbeeld de fractie van Hart voor Katwijk bij sommigen bekend als een ‘Nee-partij’. Zou kunnen, maar dan is er nog een andere partij die dat predikaat ook toekomt. De SGP liet donderdag duidelijk blijken waartegen men ‘nee’ zegt. ‘Nee’ tegen een zeejachthaven, ‘nee’ tegen evenementen (met geluidsoverlast), ‘nee’ tegen zondagopenstelling, etc. Op zichzelf niets mis mee. Integendeel, staan voor je zaak en dat consequent uitdragen verdient navolging. Het is alleen de stelligheid waarmee wordt beweerd dat een zeejachthaven (zelfs in bescheiden vorm) niet bij Katwijk zou passen, wat mijn wenkbrauwen doet fronsen. Hier hebben we een duidelijk voorbeeld te pakken van het eigen partijbelang.

Nog wat anders. De fractievoorzitter van de ChristenUnie was afgelopen donderdagavond van mening dat sommige oppositiepartijen wel ‘verbinden’ en sommige anderen weer niet. Wat is de definitie van ‘verbinden’, vraag ik mij dan af. Stemmen de ‘verbindende’ oppositiepartijen vaak hetzelfde als de ChristenUnie? Of stemmen ze vaak voor de plannen van het College? En is dat dan automatisch in het belang van Katwijk? Iedere fractie handelt naar eigen inzicht en bepaalt zelf wat haar standpunten zijn. Het kan natuurlijk zijn dat een tegenstem of een tegengeluid niet op prijs wordt gesteld, maar spreek dát dan uit. Het blijft een vreemde uitspraak. Overigens is er niets mis met tegengeluid met argumenten. Of die argumenten steekhoudend zijn, maakt uiteindelijk de kiezer wel uit.

We moeten iedere dag dankbaar zijn dat we in een land wonen met een democratische traditie. Het is de bedoeling dat dat ook zo blijft en dat iedere stemgerechtigde een eigen afweging kan blijven maken. Hierbij past geen vrijblijvendheid. Het is daarom te hopen dat de gemiddelde lokale stemgerechtigde het (lokale) nieuws blijft volgen en niet afhaakt vanwege toenemend cynisme. Het (lokale) politieke bedrijf toont niet altijd haar mooiste gezicht, maar er worden wel namens u belangwekkende besluiten genomen, zoals afgelopen donderdag het geval was. Zorg daarom dat u een vinger aan de pols houdt en ga, omwille van het algemeen belang, op woensdag 21 maart 2018 stemmen. Keuze genoeg!

Comments

comments

DELEN