Op het moment dat u op dinsdagmiddag deze column leest en u kijkt toevallig uit het raam dan is de kans aanwezig dat u het College voorbijziet fietsen (of lopen). In dit geval moet u dan wel in de wijk Katwijk aan Zee wonen. Deze keer wordt namelijk deze wijk met een bezoek van het College van Burgemeester en Wethouders vereerd. Ik heb zomaar het idee dat degenen die in het centrum wonen de meeste kans maken op een ‘live experience’ van het bezoek van het College.

Het is altijd goed als bestuurder en burger elkaar ‘in het wild’ ontmoeten. Als dagelijks bestuur van de gemeente kun je op gezette tijden je oor te luisteren te leggen bij inwoners van de woonkernen in onze gemeente. Even ontsnappen aan de ‘papieren werkelijkheid’ en even toetsen of al die ambtenaren met mooie verhalen wel weten waar ze het over hebben. Andersom worden inwoners in de gelegenheid gesteld om hun onvrede of tevredenheid te uiten tegenover degenen die aan de bestuurlijke knoppen zitten. Dat heeft toch meer effect dan klagen tijdens de koffie op zondagochtend.

Althans, dat hoop ik maar want stiekem komen bij mij bij dergelijke wijkbezoeken beelden van een safari op het netvlies. Tijdens de rit door het gebied worden volop indrukken opgedaan, foto’s gemaakt, een enkele bewoner over de bol gestreken en op andere momenten veilig afstand gehouden. In ieder geval veel ‘oog in oog-momenten’ met bewoners met alle input van dien. Dikwijls zullen die opgedane indrukken beeldbevestigend zijn en ongetwijfeld zal het soms voor eyeopeners zorgen. De hamvraag is dan natuurlijk wat er allemaal met die indrukken wordt gedaan.

Vaak kan de afdeling communicatie zich uitleven bij dergelijke bezoeken. Een gelikte themakrant, mooie foto’s en na afloop een zorgvuldig opgesteld persbericht, niet zelden met een positief verhaal. Het belangrijkste aan zo’n wijkbezoek moet natuurlijk zijn welke concrete toezeggingen zijn gedaan, voorzien van een tijdspad waarin deze toezeggingen in de praktijk moeten worden uitgevoerd. Die praktische benadering mist nog weleens.

Wellicht is het een idee om wat vaker de wijken te bezoeken door middel van het inbouwen van ‘terugkoppel-bezoeken’. Eens in de twee jaar een wijk bezoeken is wel heel erg veilig. Een paar extra inloopavonden waar kan worden uitgelegd wat College en Raad hebben gedaan en gelaten om bepaalde knelpunten op te lossen, kan denk ik geen kwaad. Is het een idee om nog dit jaar hiermee te experimenteren en zo’n ‘terugkoppel-bezoek’ te organiseren in Katwijk aan den Rijn? Het College was daar vorig jaar oktober op bezoek. Wat voor gesprekken zou dat opleveren?

Het is daarom voor het College een goede zaak om ‘in het wild’ bepaalde problematiek in een wijk te ‘spotten’ en de knelpunten ‘van dichtbij’ te bekijken, met passende vervolgacties. Wellicht zorgt dit, net als bij een echte safari, voor een fantastische ervaring bij de betreffende inwoners en volgt een vijf sterren-beoordeling op 21 maart 2018.

Comments

comments

DELEN