De verkiezingen zijn weer voorbij en uiteraard is ook de uitslag in de gemeente Katwijk bekend. Als de uitslagen per landelijke partij vertaald zouden worden naar de gemeenteraad zou deze er heel anders uitzien.

Natuurlijk gaat die vlieger niet op. In 2014 kreeg het CDA 5488 stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen en was daarmee de grootste partij. Vorige week kreeg het CDA 8263 stemmen, op de voet gevolgd door de VVD met 8212 stemmen, uiteraard zonder invloed van lokale partijen. De vergelijking gaat, zoals gezegd, mank.

Enorme opsteker
Wat mij in ieder geval bijzonder blij heeft gemaakt is de opkomst van vorige week. Maar liefst 85,28% van de stemgerechtigden heeft de moeite genomen om te stemmen. Vergeleken met het opkomstpercentage bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014, toen slechts 56,5% die moeite nam, is dat natuurlijk een enorme opsteker. Het is te hopen dat volgend jaar, als rond deze tijd de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden, een zelfde percentage wordt gehaald.

Eigen dynamiek
Het staat iedereen natuurlijk vrij om zichzelf rijk te rekenen maar het is voor plaatselijk opererende landelijke partijen tamelijk naïef om te verwachten dat volgend jaar dezelfde aantallen stemmen zullen worden behaald. Gemeenteraadsverkiezingen hebben hun eigen dynamiek en daarmee zeg ik niets nieuws. Het partijlogo mag hetzelfde zijn bij landelijk opererende partijen maar verder is alles anders.

Focussen op lokale thema’s
Met nog een jaar te gaan is het verspilde moeite om te gaan navelstaren welk verkiezingsresultaat eventueel gehaald zou kunnen worden, de uitslag van 2017 indachtig. Het is daarentegen een veel beter idee om te focussen op lokale thema’s, af en toe het gevoel onder de inwoners van de gemeente Katwijk te peilen en te bepalen over welke onderwerpen de verkiezingen volgens jouw (lokale) partij zouden moeten gaan.

Vers bloed
Aan de andere kant hoop ik dat stemgerechtigden dezelfde belangstelling hebben voor de lokale verkiezingen als nu voor de Tweede Kamerverkiezingen het geval was. De lokale democratie wint aan kracht en bestuurlijke rijkdom als meer inwoners lid zijn van een (lokale) partij, op een kieslijst willen staan en daarmee zich kandideren als kandidaat-raadslid. Het is altijd goed als meer mensen van buiten het huidige politieke ‘kringetje’ zich met de plaatselijke politiek gaan bemoeien. Bijvoorbeeld vrijwilligers die actief zijn (geweest) binnen een vrijwilligersorganisatie, een adviesorgaan of gewoon inwoners met de nodige maatschappelijke bagage. Het zou zomaar kunnen dat ten aanzien van onderwerpen als gemeentelijke dienstverlening, evenementenbeleid en economie en toerisme ‘winst’ wordt geboekt en de zaken erop vooruitgaan. In afwachting van dit ‘verse bloed’ zou een time-out voor een aantal lopende lokale hete hangijzers goed uitkomen. Maar waarschijnlijk reken ik mezelf nu rijk.

Spannende tijden
Met nog een jaar te gaan tot aan de gemeenteraadsverkiezingen breken er spannende tijden aan. Met een overvloed aan mooie woorden is het te hopen dat (nieuwe) lokale politici vooral investeren in geloofwaardigheid, origineel en creatief blijven en voeling houden met de lokale samenleving. Dat is goed voor de lokale democratie, goed voor het lokaal bestuur, goed voor inwoners en goed voor de lokale media. Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Ik verheug me er alvast op!