Vorige week heeft de gemeenteraad zich laten bijpraten over de stikstofproblematiek, lees ik in de Katwijksche Post. Dat werd tijd! De gemeente Katwijk, met al haar kernen, heeft een serieus stikstofprobleem en het is van groot belang dat leden van het hoogste orgaan binnen onze gemeente, namelijk de gemeenteraad, weten waar ze over praten.

Ik heb nieuws voor de gemeenteraadsleden. In de gemeente Katwijk kennen we al járen een stikstofproblematiek. Al járen? Ja, inderdaad. Ga maar na. Heel veel mensen op een klein oppervlak; dat is niet alleen woekeren met de ruimte maar het betekent vooral incasseren. En dan vooral het incasseren van druk wegverkeer en alles wat het achterlaat aan stikstofdioxide. Bewoners aan de Boslaan, Julianalaan, Brouwersstraat, Zeeweg, Hoorneslaan en Sandtlaan vangen in dat opzicht de meeste ‘klappen’ op. Al is het hier natuurlijk nog geen Mexico-Stad.

De overeenkomst met de huidige stikstofproblematiek is dat er niet of te laat actie is ondernomen om iets aan de problematiek te doen. Het credo ‘eerst bewegen en dan bouwen’ is ietsjepietsje te laat in de praktijk gebracht in onze gemeente. Achteraf praten is natuurlijk makkelijk maar het is gewoon een feit dat onze gemeente karig bedeeld is met goede ontsluitingswegen. Aan de zuidkant van de kern Katwijk aan Zee had een zuidelijke randweg al decennialang een deel van het verkeer kunnen opvangen wat nu de Zeeweg alleen moet verwerken. Een deel van het Rijnsburgse verkeersprobleem kan worden opgelost met een noordelijke randweg (de Pioniersbaan) en aan de noordkant van Katwijk is het droevig gesteld met een soort doodlopende Biltlaan, als je begrijpt wat ik bedoel. Nu er een verkeersstremming is op de Biltlaan, denkt men opeens aan het weghalen van de bussluis aan de Hartweg. Tja, op zo’n moment mis je de oude Zwarteweg.

Natuurlijk schieten we er niets mee op om te blijven hangen in het verleden en te mijmeren over niet-gekozen of betere oplossingen voor de verkeersdrukte in onze gemeente. Maar het zou toch verrekt aardig zijn als er vaart wordt gemaakt met het alsnog realiseren van ‘slimme’ verkeersoplossingen om de boel enigszins beheersbaar te houden. Met bouwlocatie Valkenburg weten we alvast dat ‘we’ minimaal 10.000 auto’s extra te verwerken krijgen. De keuze voor de auto is overigens makkelijk omdat we geen tramverbinding van en naar Leiden kennen, dus dat wordt dringen.

Gelukkig kan de rechterlijke uitspraak over ‘Zandvoort’ ook hier z’n vruchten afwerpen. En iedere dag dat er géén spade de grond in kan vanwege de stikstofproblematiek, is een dag extra dat men kan nadenken over slimme, nog te plegen verkeersoplossingen in onze gemeente. Laat die ‘stikstof-show’ daarom nog maar even voortduren.