Minister Jan de Koning (CDA) zei ooit: “Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan”. Met andere woorden, enige politieke flexibiliteit is nooit verkeerd als het doel wat men dient daarbij is gebaat. Dat lijkt in de gemeente Katwijk tegen dovemansoren gezegd. De vestiging van een bibliotheek in het bankgebouw aan de Rogstraat is in strijd met de drie jaar geleden opgestelde criteria. Conform deze criteria moet de nieuwe bibliotheek in het badcentrum worden gerealiseerd. Gezien op de complexiteit van de beoogde locatie in de Noordzeepassage is er alle reden om te onderzoeken of er geen betere locatie voorhanden is. Welnu, er zijn twee alternatieven die het onderzoeken meer dan waard zijn, namelijk de huidige locatie aan de Schelpendam (in het centrum) én de locatie aan de Rogstraat.

Tijdens de laatstgehouden raadsvergadering werd een motie van KiesKatwijk door de overige fracties verworpen. In deze motie werd opgeroepen op z’n minst te onderzoeken of locatie Rogstraat een passende locatie zou kunnen zijn. Het lijkt me dat de bibliotheek, een gedeelte van het ambtelijk apparaat en mogelijke andere (commerciële) functies in dit kolossale pand prima op deze plek passen. Maar ja, eerder opgestelde criteria voor een nieuwe bibliotheek blijken heilig te zijn en de gepeperde rekening neemt men dan maar op de koop toe. Of hebben we hier te maken met het resultaat van het aloude ‘politieke spel’, waarbij men er vooral oplet wié het zegt in plaats van wát men zegt.

Ik vind het onbegrijpelijk. Hier lag een mooie kans om dit hoofdpijndossier op een prachtige manier op te lossen. Uiteraard zit ook hier een prijskaartje aan, geen misverstand daarover. Het is echter duidelijk dat het bankgebouw veel geschikter is voor de bibliotheek dan de geforceerde ‘oplossing’ in de Noordzeepassage. Met de huisvesting van een gedeelte van het ambtelijk apparaat op deze locatie wordt tevens geld bespaard.

Tja, ik weet soms niet meer wat ik van deze gemeenteraad moet denken. Iets meer pragmatisme, iets meer dualisme en iets minder beleefdheid verbetert de kwaliteit van de besluitvorming en is goed voor de gemeentekas. Graag ook Iets meer focus op wat men echt belangrijk acht. Als men bijvoorbeeld in de gemeenteraad praat over de Stoomtrein Katwijk en hun wens voor een ‘echt’ rondje om het Valkenburgse Meer, begint men over de zandwinning te zeuren. Er wordt zonder duidelijke tegenprestatie meebetaald aan regionale projecten en als het om de WMO gaat, gaat de meerderheid blind mee met de denkwijze van de wethouder. Kortom, genoeg ruimte voor iets meer leiderschap in de gemeenteraad.

Maar het is nog steeds niet te laat. Kijk elkaar, als gemeenteraad, eens diep in de ogen. Maak afspraken met het College over het bieden van alternatieven bij grote investeringen. Let wel, het besteden van belastinggeld brengt verplichtingen met zich mee. Laat het College maar eens wat meer zweten. Enige zorgvuldigheid bij de besluitvorming kan geen kwaad. De tering naar de nering zetten is altijd een goed idee, ook in de gemeente Katwijk.

Comments

comments

DELEN