Wrang. Dat is het woord van afgelopen week. Zo was het bijvoorbeeld wrang dat het Europees Parlement heeft gestemd voor een totaalverbod op pulsvisserij, waarbij ook Katwijkse bedrijven worden geraakt. Een ander voorbeeld waar het etiket ‘wrang’ op kan worden geplakt, is het feit dat de provincie Zuid-Holland totaal geen interesse had voor de Katwijkse bereikbaarheidsvisie.

Hoewel deze beide voorbeelden nogal verschillend zijn, kan wel worden vastgesteld dat de lobby voor beide goede zaken beter had gekund. Vooral de Katwijkse lobby voor de Bereikbaarheidsvisie van de gemeente Katwijk laat al jaren te wensen over. De ultieme lastminute poging van afgelopen woensdag valt te prijzen maar er hadden al veel eerder gerichte lobby-acties ondernomen moeten worden. Afgelopen woensdag was het Katwijkse raadslid Jaap Haasnoot (KiesKatwijk) inspreker in de commissie Verkeer en Milieu van Provinciale Staten. Zijn poging om een presentatie te houden over de Katwijkse Bereikbaarheidsvisie voor o.a. de Pioniersbaan en een andere Tjalmaweg voor de provinciale commissieleden was manmoedig maar faalde, omdat de commissieleden totaal niet geïnteresseerd waren in deze Katwijkse visie.

Deze gang van zaken is natuurlijk uitermate wrang maar ook pijnlijk, voor zowel de Katwijkse raadsleden en de leden van Provinciale Staten, die gehouden zijn om op te komen voor de belangen van inwoners van de provincie Zuid-Holland (dus ook inwoners van de gemeente Katwijk). Hun desinteresse voor een alternatief en wellicht beter plan, is veelzeggend. Veelzeggend voor wat betreft hun eigen verwerpelijke houding, maar ook als het gaat om de afwezigheid van een sterke lobby van de gemeente Katwijk. Al vanaf het moment toen het woord RijnlandRoute voor het eerst in de mond werd genomen, had de gemeente Katwijk en degenen die haar vertegenwoordigen, duidelijke signalen richting het provinciehuis moeten zenden en de zaken zoveel mogelijk naar hun hand moeten zetten. Wie (mee)betaalt, bepaalt.

Het behartigen van belangen van inwoners door raadsleden en collegeleden stopt niet bij de gemeentegrens. Sterker nog, juist buiten de gemeentegrenzen kan voor onze inwoners het meeste voordeel worden behaald. Ik ging er daarom stiekem vanuit dat de meeste fractievoorzitters uit de gemeenteraad wel aanwezig zouden zijn bij voornoemde commissievergadering. Niets is minder waar. Alleen Gerard Mostert jr. nam, naast Jaap Haasnoot als inspreker, die moeite, voor zover ik weet. Doe eens iets extra’s. Je kunt als raadslid nooit genoeg doen voor je inwoners. Het is daarbij natuurlijk ook een goed idee om, als er Katwijkers op hoge posities met invloed zijn, deze in te zetten voor de goede zaak.

Tot slot lijkt het erop dat het valse hoop is dat Katwijkse raadsfracties, voorzover zij een vertegenwoordiging hebben in Provinciale Staten, hun collega’s aldaar structureel informeren over de (in dit geval) Katwijkse bereikbaarheidsvisie en druk uitoefenen als de provincie er iets over te zeggen heeft. Die valse hoop bleek afgelopen woensdag, anders was de presentatie over de Katwijkse bereikbaarheidsvisie wel doorgegaan, waren er geen bruggen dichtgelast en ga zo maar door. Laat het een les zijn. Een gemeente met 64.000 inwoners wens ik meer invloed toe in vergaderzalen zoals van het provinciehuis.

Comments

comments

DELEN