“Wat zou u doen met een onbebouwd terrein dat de komende vijf tot tien jaar niet wordt gebruikt?” Duidelijke taal op de website van de gemeente Katwijk waar inwoners worden uitgenodigd om initiatieven in te dienen om de Duinvallei voor de komende vijf tot tien jaar een nieuwe (tijdelijke) bestemming te geven.

Er is geen woord Spaans bij dit mooie inspraak-feestje: Inwoners mogen ideeën aandragen voor de invulling van het héle gebied. Deal. Toch?

Spoedzoekers
Toch niet. Het College heeft vorige week besloten om een deel van het terrein te reserveren voor zogeheten spoedzoekers. Dat zijn inwoners die vanwege een scheiding of andere dringende redenen met spoed een huis nodig hebben. Ook asielzoekers met een verblijfsvergunning horen bij deze groep. De gemeente zegt een belangrijke verantwoordelijkheid te hebben voor het huisvesten van mensen die zelf geen woning kunnen regelen. Ik ben daar niet zeker van.

Achter aansluiten
In de eerste plaats kan aan inwoners met kennelijk dringende redenen dezelfde vraag worden gesteld als aan oudere inwoners met een zorgvraag. Namelijk, wat kan uw familie (eventueel buiten de gemeente Katwijk) voor u betekenen? In de tweede plaats zou de zoektocht naar een woning voor nieuwkomers een eigen verantwoordelijkheid moeten zijn maar het asielbeleid in Nederland zit helaas anders in elkaar. Overigens kan in regionaal verband leegstaande kantoren voor deze groep worden ingezet. Nee, niet ideaal maar soms kan het gevoel van ‘achter aansluiten’ leiden tot gezonde bewustwording dat in Nederland, zoals dat voor iedereen geldt, niet alles op een presenteerblaadje wordt aangereikt. Tevens zijn er meer mensen dan alleen spoedzoekers op zoek naar een betaalbare woning.

Maatschappelijk beladen onderwerpen
Het Collegebesluit is natuurlijk desastreus voor het toch al wankele vertrouwen in de plaatselijke politiek. Het is de kunst om belangen goed tegen elkaar af te wegen, helder te communiceren en vooral niet terug te krabbelen na eerdere beloftes. Zeker niet als in tweede instantie in een open gebied ruimte moet worden geboden aan maatschappelijk beladen onderwerpen. En al helemaal niet als deze plannen ten koste gaan van algemeen gewaardeerde en jaarlijks terugkerende activiteiten als het Oranjefeest in Katwijk aan den Rijn. Op die manier wordt niet in draagvlak geïnvesteerd bij de lokale bevolking en wordt zogenoemde kwetsbare groepen een slechte naam bezorgd. Bovendien wordt deze nederlagenstrategie ‘bekroond’ met nog meer afkeer van de politiek en de gevestigde orde.

Tweedekamertje spelen
Als ik de dames en heren politici aan de Zeeweg een tip mag geven: U wordt geacht voor het belang van de gemeente Katwijk en haar inwoners op te komen. Het heeft in ieder geval geen enkele zin om ‘Tweedekamertje te spelen’. De raadsmeerderheid voor een permanent asielzoekerscentrum op het voormalig vliegveld is daar een voorbeeld van. Een politiek-correct ‘weggevertje’ zonder zorgvuldige belangenafweging.

Inspraak-feestje zonder bijsluiter
Kortom College en Raad, gun inwoners een serieus ‘inspraak-feestje’ zonder bijsluiter, maak u sterk voor open gebieden in een compact bebouwde gemeente en schep de voorwaarden voor het voortbestaan van het Najaarsfeest in Katwijk a/d Rijn en andere mooie initiatieven. Of moet in maart 2018 ‘het moeras worden drooggelegd’?

Constantijn T.

Comments

comments

DELEN

4 REACTIES

  1. Er zijn al zo weinig open plekken in de gemeente. Straks nog vliegveld vaklenburg met 5000 woningen. We motte de hôôgte in…

  2. Tsjah, als het college welgeteld 4 procent van het oppervlak van Duinvallei gaat gebruiken voor spoedzoekers, dan vergeten we voor het gemak natuurlijk dat de overige 96 procent die wel door initiatieven kan worden ingevuld: http://www.allesoverkatwijk.nl/nl/nieuws/algemeen/college-reserveert-ruimte-voor-spoedzoekers-in-duinvallei

    Serieus, waar heb je het over? Wat een stemmingmakerij. Het college doet misschien lang niet alles goed, maar wat is het triest als je hier over valt… Focus je liever op de kansen die je kan benutten met die 96%…

  3. lijkt me wel een keer leuk om een feesje te verpesten. Feestvierders kunnen het voor anderen ook behoorlijk verpesten. Als je in het moeras zit moet je niet naar kikkers luisteren, wel?

Comments are closed.