Nog even en de gemeente Katwijk heeft officieel weer een missionair dagelijks bestuur. Morgenavond worden de nieuwe wethouders benoemd en geïnstalleerd. Dat werd tijd ook. Sinds 21 maart jl. is men bezig geweest om een college te vormen. Dat was een enerverende periode, kunnen we wel stellen. Er is een coalitie uitgekomen waarbij er ‘onderweg’ twee partijen zijn afgevallen, te weten PvdA en D66. En net als vier jaar geleden is ook dit keer sprake van een fractiescheuring als gevolg van de collegeonderhandelingen.

Dit keer trof het de PvdA. Er is een vertrouwensbreuk ontstaan tussen de PvdA en Nelly Smits. Uiteindelijk is het voor niets geweest, want de PvdA levert geen wethouder en is dus ook niet gebonden aan het coalitieakkoord. Wellicht vormt dat reden voor een lijmpoging. Dat zou goed uitkomen. De nieuwe gemeenteraad kan een extra fractie missen als kiespijn. Daarbij zal de inbreng van de PvdA en de fractie-Smits, op enkele accenten na, niet heel erg van elkaar verschillen.

Maar goed, we hebben dus een nieuw college. Nou ja, ‘nieuw’. We krijgen het college dat eigenlijk vier jaar geleden had moeten aantreden. Toen ging het echter mis bij GemeenteBelangen, waardoor er een college van de drie confessionele partijen overbleef. Voor de ChristenUnie pakte dat toen goed uit omdat toenmalig raadslid Klaas Jan van der Bent moest worden ‘ingevlogen’ om wethouder te worden.

In ieder geval kunnen we stellen dat wethouder Klaas Jan van der Bent gepassioneerd zijn portefeuilles heeft opgepakt in de afgelopen vier jaar. Al had de Katwijkse visie op de regionale bereikbaarheid ook wel een paar jaar eerder het licht mogen zien. Hoe dan ook, de verrassing was groot toen bekend werd dat deze wethouder niet terugkeert op het gemeentelijke pluche. Van der Bent kiest weer voor het bedrijfsleven, zo luidt de verklaring.

Het heeft mij moeite gekost om dat te geloven. Zeker, Van der Bent komt uit het bedrijfsleven en een langdurig wethouderschap is niet per definitie goed voor iemands carrière. En toch had ik me zomaar voor kunnen stellen dat Van der Bent in de komende vier jaar zelf had willen ‘oogsten’ wat ie ‘zelf’ heeft geplant. Niet dus. Partijgenoot Gerard Mostert jr. pakt de handschoen op. Moedig, want met zijn portefeuille misstaat enige bestuurservaring bepaald niet.

Dat de collegeonderhandelingen nogal lang hebben geduurd wordt bewezen met het coalitie-akkoord. In de eerste plaats is het een dun akkoord. Een paar bladzijden waarop vooral voortzetting van beleid wordt beschreven. Toegegeven, op één punt zorgt het coalitieakkoord voor een verrassing, en ook weer niet. GemeenteBelangen heeft kennelijk voor elkaar gekregen dat de door hun gehate Westerbaan niet in het akkoord wordt genoemd.

Ik voorspel dat men daarop terugkomt. Met 5000 nog te bouwen woningen op locatie Valkenburg en gemiddeld twee auto’s per huishouden, kan het zomaar gebeuren dat men inziet dat een zuidelijke rondweg bepaalde voordelen kent. Zeker als men de mond vol heeft van ‘leefbaarheid’. Het roet wegvegen van de ramen is dagelijkse kost aan de Boslaan en het Bosplein.

Hopelijk maakt de gemeenteraad het verschil. In het Westerbaan-dossier en vele andere gemeentelijke onderwerpen. Ik hoop daarbij vooral dat het dualisme iets steviger voet aan de grond krijgt binnen de gemeenteraad. Het debat en de ideeën worden niet alleen beter van verschillen tussen partijen maar ook van een kritische houding van de collegepartijen. Hopelijk profiteren wij, de inwoners, daarvan!

Constantijn T. is tijdens het zomerreces met vakantie. Fijne zomer toegewenst en tot september!