KATWIJK – Langzamerhand wordt duidelijk waar het bij de inrichting van voormalig vliegkamp Valkenburg ook om draait: Geld. Dat is op zichzelf niet bijzonder maar de algemene verwachting was dat het bij de toekomstige bestemming van locatie Valkenburg het kwaliteitsaspect op nummer 1 zou staan. Niets is minder waar. Met een tijdelijke bestemming van vijf jaar voor het testcentrum voor drones (Unmanned Valley) met alle onzekerheid van dien, het wegbestemmen van de zweefvliegers, het schrappen van het werkpark aan de noordkant van de Tjalmaweg nabij de Voorschoterweg én Stoomtrein Katwijk Leiden wat waarschijnlijk geen rondje mag maken, zet het Rijksvastgoedbedrijf in op het binnenhalen van een maximale opbrengst van het gebied. Op deze manier wordt vooral voorgesorteerd op het bouwen van (veel) meer dan 5000 woningen. Maar dat kan natuurlijk een kwade gedachte zijn.

De grote vraag bij het bepalen van de toekomst van locatie Valkenburg is natuurlijk welke macht twee gekozen organen werkelijk hebben. De gemeenteraden van Katwijk en Wassenaar, waar locatie Valkenburg toe behoort, zullen zich moeten laten gelden. Niet alleen om de belangen van inwoners te behartigen maar ook omwille van hun eigen legitimiteit. Wat heeft het voor zin om met veel poeha moties aan te nemen over behoud van zweefvliegen in het gebied, als bij de eerste de beste tegenstand de zweefvliegers worden ingewisseld aan de onderhandelingstafel?

Het heeft dus zin als beide gemeenteraden zich maximaal inspannen om een zo kwalitatief mogelijk nieuwe invulling van locatie Valkenburg te realiseren. Gelet op eerdere mislukte lobby’s vanuit Katwijk is het nu zaak om te leren van fouten. Met een nauwe samenwerking met de gemeenteraad van Wassenaar kan op z’n minst een poging worden gedaan om de toekomst van locatie Valkenburg zoveel mogelijk naar eigen inzicht in te richten. Daarbij helpt het ook om druk te zetten op de gemeente Leiden, zodat deze gemeente eerst eigen grond gaat gebruiken om woningen te bouwen. Hopelijk is dit allemaal niet teveel gevraagd want er staat nogal wat op het spel. In tijden van economische dynamiek, woningtekort en een regionaal klimaatakkoord is het meer dan ooit van belang dat gemeenteraadsleden verder kijken dan de gemeentegrens en allianties smeden. Voor wat betreft locatie Valkenburg is het risico aanwezig dat deze locatie uiteindelijk maar weinig zal verschillen van eerder gerealiseerde Vinex-locaties zoals Ypenburg etc.

Namelijk met vooral veel woningen. De eerder beschreven ontwikkelingen bevestigen dit. Het is dus geen verspilde moeite dat het lokale gemeentebestuur met 120% inzet de belangen van de eigen inwoners behartigd. Nee, niet door netjes en beleefd ‘ja en amen’ te zeggen tegen hogere/andere overheden. Omwille van een kwalitatief, groen gebied met vertrouwde recreatie en hoogwaardige economische activiteiten mag gerust de Trump-methode van onderhandelen worden ingezet. Locatie Valkenburg verdient een betere deal!