Initiatiefnemers van het aanstaande parkeerreferendum in Katwijk hebben binnen enkele uren na de start van hun crowdfundingcampagne al meer dan de helft van hun streefbedrag van €2.000 opgehaald. Dit initiatief is opgezet nadat de gemeenteraad van Katwijk besloot geen budget ter beschikking te stellen voor de campagne die zich uitspreekt tegen de uitbreiding van parkeerregulering.

Marjan Homan-Haasnoot, voortrekker van het referenduminitiatief, lanceerde de crowdfundingactie op vrijdagavond met een oproep tot steun voor de financiering van flyers en posters. De campagne, die onder de aandacht werd gebracht in de groep ‘ParkeerBEPERKING Katwijk Rijnsburg Valkenburg, JA of NEE???’, heeft al snel €1.125,- opgeleverd. “Iedere euro is er één,” vermeldde Homan-Haasnoot, belovend het saldo dagelijks te delen binnen de gemeenschap.

De gemeenteraad van Katwijk reageerde donderdagavond op het verzoek van de initiatiefnemers om campagnebudget. Hierin werd aangegeven dat de raad besloten heeft geen financiële middelen beschikbaar te stellen voor de campagne. Dit besluit is genomen met de bedoeling om een gelijk speelveld te creëren voor alle partijen betrokken bij het referendum. Zowel de initiatiefnemers als eventuele wethouders die campagne willen voeren, dienen dit te doen met eigen middelen, zonder inzet van gemeentelijke middelen of ambtelijke ondersteuning. Een amendement van de oppositie haalde niets uit. DURF, ChristenUnie en SGP hielden de gelederen gesloten.

Het referendum is op 6 juni.