Het College van Burgemeester en Wethouders gaat toch met de brandweer in gesprek over brandveilig wonen. Op aandringen van ChristenUnie-raadslid Gert Varkevisser zegde de burgemeester afgelopen donderdag de gemeenteraad toe dat hij de brandweer zal vragen eerder dan in 2018 te beginnen met activiteiten gericht op brandveilig wonen. Ook zal hij voorstellen deze activiteiten in Katwijk te starten alvorens ze in de regio worden uitgevoerd.

Niet afwachten
De ChristenUnie had in januari het College opgeroepen werk te maken van brandveilig wonen bij kwetsbare groepen, zoals ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Het College wilde echter zelf geen actie ondernemen, maar het over laten aan de regionale brandweer die eventueel pas in 2018 activiteiten zou gaan uitvoeren. De ChristenUnie is van mening dat de gemeente zelf aan de slag moet en zeker niet twee jaar moet wachten.  ‘Varkevisser: Het gaat om mensenlevens. Doordat mensen langer thuis moeten blijven wonen is de kans op brand en brandwonden groter. Niets doen betekent dat het aantal doden en gewonden fors oploopt. Als we met de mond belijden dat we opkomen voor kwetsbare mensen, dan wil ik dat ook in daden terug zien.’ De ChristenUnie wil: 1. kwetsbare mensen thuis opzoeken, hen adviseren over brandveilig wonen en indien nodig een rook- en koolmonoxidemelder ophangen. Tegelijk kan worden nagegaan of er sprake is van eenzaamheid of armoede zodat direct hulp geboden kan worden; 2. voorlichting over het brandveilig maken van je eigen woning, en/of die van je ouders; 3. met Dunavie afspreken dat alle huurwoningen worden uitgerust met een rook- en koolmonoxidemelder.

Hulp aan huis
De burgemeester erkende het belang van voorlichting, maar vroeg zich af of de gemeente wel ‘achter de voordeur moet komen’. Volgens de ChristenUnie is dat allang geen vraag meer. Zo worden er bij mensen thuis keukentafelgesprekken gehouden (in het kader van WMO en jeugdhulp), komt de zorg aan huis en heeft de gemeente het beleid dat ouderen boven de 75 jaar worden bezocht. Bovendien gaat het hier om een levensbelangrijke zaak. Natuurlijk geldt ‘geen behoefte = geen bezoek’. Varkevisser: “En ja, als ouderen niet meer in staat zijn om een rookmelder op te hangen, dan organiseert de gemeente dat hij wordt opgehangen. Daar zijn brandpreventieteams (vrijwilligers) voor. In andere delen van het land doet de brandweer het. Je kunt niet van iemand van 80 met versleten heupen en een rollator verwachten dat die nog op een keukentrap klimt om een rookmelder op te hangen.”