De ChristenUnie heeft vragen gesteld over de mogelijkheden van een blijverslening in de gemeente Katwijk.
Steeds meer ouderen worden door nieuwe regelgeving gedwongen langer zelfstandig te blijven wonen,andere ouderen willen dat graag zelf. Om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen is het nodig om een geschikte, levensloopbestendige woning te hebben.

De ChristenUnie is van mening dat ouderen in onze gemeente de mogelijkheden moeten hebben om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Toch zijn er veel ouderen die wonen in een woning die niet levensloopbestendig is maar die wel levensloopbestendig gemaakt kan worden. Denk bijvoorbeeld aan een aanpassing van de badkamer, een (extra) bad- of slaapkamer op de begane grond, het weghalen van drempels of het plaatsen van een extra trapleuning en veiligheidsvoorzieningen. Weinig ouderen beschikken over spaargeld om die woningaanpassingen te kunnen doen, veel van het gespaarde geld zit in het huis. Daarnaast verstrekken banken ouderen bijna geen hypotheek of een consumptieve lening. De blijverslening is bedoeld om een huis levensloopbestendig te maken.

De ChristenUnie heeft het college van B&W onder andere de volgende vragen gesteld:
Is het College van mening dat er nog een grote taak ligt om ouderen langer zelfstandig te kunnen laten wonen?
En is het College bereid om de mogelijkheden van de blijverslening in de Katwijk te onderzoeken?

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen wanneer zij dat willen. In de eigen wijk blijven wonen zorgt ervoor dat de sociale contacten die in de loop van de tijd zijn opgebouwd kunnen blijven. Dat kan ook een bijdrage leveren aan het tegengaan van vereenzaming.
Alle vragen die gesteld zijn aan het college van B&W kunt u lezen op www.christenuniekatwijk.nl