Ons gemeente is rijk gezegend met muzikaal talent. Denk aan de vele muzikanten, koren, bands, orkesten en solisten in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Een brede diversiteit aan genres, van kerk tot poppodia.  Het resultaat van goed en breed muziekonderwijs. Ook door de verbinding van het georganiseerde muziekonderwijs met de vele muziekverenigingen. Muziek is belangrijk. Niet alleen om te inspireren of voor ontspanning, maar zeker ook voor de mentale ontwikkeling van onze kinderen.

Het muziekonderwijs wordt al vele jaren deels verzorgd door de eigen gemeentelijke muziekschool. Het college van de gemeente Katwijk stelt voor om met deze vorm van onderwijs te stoppen.

ChristenUnie Katwijk spreekt hierover haar zorgen en bedenkingen uit. Is het mogelijk om met zoveel minder geld én zonder de specifieke rol van de gemeentelijk muziekschool nog steeds kwalitatief, betaalbaar en voor iedereen toegankelijk muziekonderwijs in onze gemeente te realiseren? Met die extra aandacht voor de jeugd die wij zo belangrijk vinden? Want dat zijn onze uitgangspunten. En daar zitten onze bedenkingen. Daarom hebben wij de wethouder gevraagd om eerst met meerdere scenario’s en met een deugdelijk onderbouwing te komen. We weten wat we hebben aan de inbreng en inzet van de gemeentelijke muziekschool. Dat zetten we niet zomaar overboord.