ingezonden: CU

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen en jongeren terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Op de website van het CJG Katwijk staat: ‘Wij staan voor je klaar met een luisterend oor, hulp en ondersteuning’. “De ChristenUnie vindt deze vorm van hulp van groot belang. Jongeren en ouders zijn erbij gebaat als op het juiste moment de juiste zorg beschikbaar is. Goede Preventie en vroeg- signalering zijn onderwerpen waar wij al jaren voor pleiten”, aldus fractievoorzitter Jan-Willem van der Vijver. “Helaas heeft de ChristenUnie meerdere signalen gekregen over slechte bereikbaarheid en het bijna niet kunnen maken van een afspraak in verband met overvolle agenda’s en wachtlijsten”.  

Zeker in deze tijd is het van belang dat preventie en vroeg- signalering op orde zijn. Dat er een plek is waar ouders, jongeren en kinderen terecht kunnen. “Mooie teksten als ‘Wij staan voor je klaar’ moeten vooral praktijk zijn”, aldus van der Vijver. Het CJG heeft een belangrijke signalerende functie en zou moeten voorkomen dat er op een ander moment zwaardere vormen van hulpverlening noodzakelijk zijn.  

De ChristenUnie heeft meerdere signalen gekregen over slechte (telefonische) bereikbaarheid van het CJG én het bijna niet kunnen maken van een afspraak in verband met overvolle agenda’s en wachtlijsten. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het maken van een afspraak bij het consultatiebureau. Daar waar preventie en adequate hulp van het allergrootste belang is. En bovendien zijn er allerlei wettelijke taken die dienen te worden uitgevoerd, zoals vanuit de jeugdgezondheidszorg.  

Namens de ChristenUnie stelt van der Vijver de volgende vragen:
1.
Op de website van het CJG in Katwijk staat: “Door allerlei omstandigheden hebben we te weinig medewerkers”. Is er een plan van aanpak om dit probleem aan te pakken? Zo ja welke? Zo nee, wanneer kunnen we deze verwachten? 
2. Kunt u ons schetsen wat de omvang is van dit probleem? Hoe groot is de wachtlijst bij het consultatiebureau? En bij de andere onderdelen van het CJG? 3. In hoeverre kunnen en worden de wettelijke taken vanuit de jeugdgezondheidszorg in Katwijk verricht op dit moment? Haken er mensen af die normaliter wel geholpen zouden worden? In hoeverre zijn de kinderen en jongeren in beeld die conform de wettelijke taken en afspraken in beeld zouden moeten zijn?