De ChristenUnie is blij dat Unmanned Valley, als het aan de gemeente Katwijk en de verschillende regiogemeenten ligt, van start kan gaan op het voormalig vliegkamp Valkenburg.

Het voornemen is om naast woningbouw ook een test- en ontwikkellocatie voor drones een plek te geven in het gebied. Volgens de partij is het een geweldige mogelijkheid om nieuwe werkgelegenheid naar Katwijk te halen.

‘Werkgelegenheid van de toekomst’

Fractievoorzitter Gerard Mostert: “In Katwijk hebben we veel werk in de bloemen de bouw en de vis. Daar zijn we heel blij mee, maar dat maakt ons ook kwetsbaar. Daarom is de komst van bedrijven die drones testen en ontwikkelen een mooie aanvulling op onze lokale economie. Het is de werkgelegenheid van de toekomst.”

Woningbouw
Het voormalig Vliegkamp is aangewezen als een woningbouwlocatie om de vraag naar woningen in de regio te kunnen beantwoorden. Volgens de woningmarktonderzoeken zijn er in onze regio 30.000 woningen nodig de komende jaren. Op het voormalig vliegkamp zullen er maximaal 5.000 worden gerealiseerd. Maar waar ligt de grens? “Willen we alles volbouwen of willen we eerder een grens trekken? Tegelijkertijd is er ook vraag naar woningen voor de Katwijkse markt. Ook onze jongeren hebben straks een huis nodig. Daar hebben we ook een verantwoordelijkheid voor”, aldus Mostert. Voor de ChristenUnie is de kwaliteit van de woningbouw in dit gebied van groot belang. “Voor ons is het belangrijk dat we economische kansen pakken en we straks een kwalitatief goede woonwijk hebben die past bij de gemeente Katwijk”, zegt Mostert.

Hoe verder
Het besluit dat nu genomen gaat worden is volgens Mostert een stap in de goede richting. Er zal nu eerst een ontwerpend onderzoek uitgevoerd worden. Dat onderzoek moet uitwijzen hoe de verschillende belangen van woningbouw en een plek voor dronebedrijven gecombineerd kunnen worden.

Foto: Flickr