ChristenUnie: een veilige uitwatering en blauwe vlag voor Katwijkse ChristenUnie wil een strandbeleid waarin veiligheid bij de uitwatering en goed zwemwater vooropstaan. Een open ruimtelijk strand en de karakteristieke houten strandhokjes blijven het strandbeeld bepalen.

De uitgangspunten om te komen tot een goed strandbeleid zijn veilig, schoon en toegankelijk. Vanuit deze uitgangspunten heeft de ChristenUnie met het college een aantal zorgpunten besproken.

De partij heeft samen met andere organisaties geconstateerd dat het onveilig is aan zowel de noord- als de zuidkant van de uitwatering, door drijfzand en sterke stroming. Het bleek nodig om daar borden Levensgevaarlijk te plaatsen. Niet bepaald uitnodigend voor Katwijkers en toeristen.

Daarnaast heeft Katwijk al jaren geen blauwe vlag meer. Daarom moet er volgens de ChristenUnie extra aandacht worden geschonken aan goede zwemwaterkwaliteit. De ChristenUnie heeft het college opgeroepen om samen met de verantwoordelijke partijen deze problemen aan te pakken.

Wat de ChristenUnie betreft wordt het strand niet volledig dicht gebouwd met aaneengeschakelde paviljoens en strandhuisjes. In het bestemmingsplan is hierover veel vastgesteld, maar toch heeft de ChristenUnie aangegeven zich zorgen te maken over de dichte bebouwing aan de noordkant van de Boulevard. Ook het fietsenprobleem op de strandafgangen is aan de orde gesteld, evenals de toegankelijkheid van het strand voor ouderen en voor mensen met een beperking.

De ChristenUnie is blij met de toezeggingen van de wethouder dat binnenkort met de raad gesproken wordt over veiligheid en zwemwaterkwaliteit. Ook wordt gewerkt aan strandafgangen waar de fietsen geen belemmeringen meer zullen zijn voor hulpdiensten. Daarnaast komt er een gesprek met paviljoenhouders om het pad op het strand toegankelijker en schoner te houden.