CU: Woonvisie geeft goede richting aan beleid gemeente en Dunavie

De woonvisie van de gemeente Katwijk is afgelopen week door de gemeenteraad besproken. De ChristenUnie heeft het college gecomplimenteerd met de opgestelde visie. Raadslid Gerard Mostert jr. daarover: ‘Door samen met verschillende partijen te spreken over wat nodig is in Katwijk hebben we een goede en evenwichtige woonvisie gekregen.’

In de woonvisie laat de gemeente Katwijk, in een apart hoofdstuk, zien wat ze van de woningcoöperatie verwacht. Dunavie kan vervolgens een bod uitbrengen op de, door de gemeente aangebrachte, kaders. De gemeente heeft gekozen voor drie pijlers waarop de woonvisie is gebouwd. Het gaat om Betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzame kwaliteit.

Steeds meer mensen moeten langer thuis blijven wonen, ook al neemt de zorgvraag toe. Daarom is het aanpassen van bestaande woningen voor zorgbehoevenden, het zogenaamde opplussen, een goed initiatief. Wat de ChristenUnie betreft moet de gemeente mensen stimuleren om met dergelijke projecten mee te doen. Er is in de gemeentelijke begroting budget voor realisatie van dergelijke initiatieven. Aandacht geven aan deze financieringsmogelijkheden is een van de taken die volgens de ChristenUnie het meest voor de hand liggen.

De ChristenUnie heeft veel aandacht gevraagd om het woningbouwprogramma duurzamer te maken. Dankzij de inzet van de ChristenUnie is de gemeente Katwijk deelnemer aan de pilot stroomversnelling. Stroomversnelling is een project waarbij bestaande woningen worden aangepast, zodat het energieverbruik omlaag gaat. Soms daalt het energieverbruik zo ver dat de energie nota nul is. Daarom diende de ChristenUnie vorig jaar een motie in om de kansen die op dit gebied liggen te pakken. ‘Door te werken aan duurzame gebouwen ga je niet alleen goed om met de schepping, maar het kan ook voor werkgelegenheid zorgen.’

Daarnaast riep ChristenUnie raadslid Gerard Mostert jr. het college op om als gemeente Katwijk te kijken naar het fenomeen ‘Vereniging van Wijkeigenaren’ (VvW). De ChristenUnie ziet kansen in het samen bouwen aan de eigen omgeving. Door de VvW kunnen woningbezitters en huurders gezamenlijk beslissen wat er in de wijk gebeuren moet. Wethouder van Duijn gaf aan dat het college samen met Dunavie en de huurdersbelangenorganisatie SHD aan de slag gaat met dit project.