Op maandag 26 september en 10 oktober organiseert Welzijnskwartier Vrijwilligers Informatiepunt, voor de tweede keer de basiscursus: ‘Besturen voor vrijwilligersorganisaties’.

Het goed besturen van een vrijwilligersorganisatie vraagt veel van de bestuursleden. Eens in de zoveel tijd bij elkaar komen voor een vergadering is niet voldoende. Er worden eisen gesteld aan bestuurders, er zijn taken en verantwoordelijkheden en de bestuursleden moeten de achterban betrokken houden. In deze cursus leert u hoe u uw organisatie goed bestuurt.

Te behandelen onderwerpen
De cursus behandelt onder andere de volgende onderwerpen:
– de verschillende organisatievormen die er zijn
– de wettelijke verplichtingen waaraan men moet voldoen op het gebied van de financiën, de accommodatie en gemeentelijke regels
– het beleid van de organisatie
– de bestuurlijke functies en de daarbij horende taken
– het aansturen van vrijwilligers
– het omgaan met veranderingen en weerstand
Naast kennisoverdracht is er ook voldoende tijd om ervaringen uit te wisselen.

Praktische informatie
De bijeenkomsten worden uitgevoerd door Sportservice Zuid Holland. De cursus is financieel mogelijk gemaakt door Fonds 1818. Deze cursus is bij uitstek geschikt voor beginnende bestuursleden. De cursusavonden beginnen om 19.30 tot ongeveer 22.00 uur en worden gegeven in Huize Callao aan de Callaoweg 1 in Katwijk. Deelname aan deze cursus is gratis. Inschrijven kan tot maandag 12 september, per telefoon via 071 – 40 33323, via email vip@welzijnskwartier.nl of op de website www.welzijnskwartier.nl.

Comments

comments

DELEN