Op maandag 21 september start de cursus Ontspanning door inspanning in Leiden.

De cursus is bedoeld voor vrouwen met onbegrepen spanningsklachten en lichamelijke klachten (rugpijn, hoofdpijn, maag-en darmklachten), psychische klachten (piekeren, angstig of eenzaam voelen, slecht slapen) of die heimwee hebben naar het thuisland. In deze cursus leer je te ontspannen en om te gaan met zaken die spanning veroorzaken.

De cursus start eerst met inspannings- en ontspanningsoefeningen in een zaal met gesloten gordijnen. Daarna is er gelegenheid voor koffie of thee drinken en wordt er met elkaar gepraat over onderwerpen die te maken hebben met leefstijl, gezondheid en eventuele (lichamelijke en psychische) klachten. Er wordt vooral aandacht besteed aan de invloed die je zelf op situaties en klachten kunt hebben. Thema’s zijn bijvoorbeeld: omgaan met teveel piekeren en zorgen maken, stress, levensfasen zoals de overgang, het belang van problemen bespreekbaar maken, belang van goed slapen, gezond eten en voldoende bewegen. Andere onderwerpen kunnen worden ingebracht..

De cursus bestaat uit elf bijeenkomsten van elk anderhalf uur en wordt gegeven op de Sumatrastraat 195, voormalige basisschool ‘De Springplank’ tegenover ‘Mare College’ in Leiden. De organisatie is in handen van GGD Hollands Midden en GGZ Rivierduinen.

Aanmeldingen en vragen zijn welkom via preventie@ggzleiden.nl, 071 890 88 88 (preventie) of via GGD HM : 088 308 47 36 (secretariaat Gezondheidsbevordering Leiden). Op www.rivierduinen.nl/agenda staat meer informatie over voorlichtingsavonden en cursussen bij GGZ Rivierduinen.