De ontwikkeling van het industriegebied naar een woongebied aan de Haven in Katwijk is een moeizame en langdurige operatie, daar hebben D66 en de PvdA begrip voor. Waar zij geen begrip voor hebben is dat de kosten, door vele te voorkomen fouten, inmiddels zijn verdriedubbeld. De fouten zijn naar boven gekomen na een onderzoek dat het college van burgemeester en wethouders hebben ingesteld. Uit het onderzoek blijkt dat er ontzettend veel is mis gegaan terwijl dit niet had gehoeven. De fouten die gemaakt zijn, zijn dezelfde fouten als in het project Louise de Coligny. Ook dit project heeft veel meer gekost dan was begroot en drie jaar geleden heeft de raad daar onderzoek naar gedaan.

Naast de gemaakte fouten, zijn ook de aanbevelingen uit het haven onderzoek in grote lijnen dezelfde als van het onderzoek naar het project Louise de Coligny. Aanbevelingen uit het haven onderzoek die er voor zijn om herhaling te voorkomen, komen dus als mosterd na de maaltijd. Dit is de herhaling die ondanks maatregelen die drie jaar geleden ingevoerd zouden worden toch heeft kunnen gebeuren. De rol van het college om het haven project in goede banen te leiden is in onze ogen veel te klein te geweest. Ook heeft het besef bij het college dat de eigen rol onvoldoende is geweest te lang op zich laten wachten.

Dat is onaanvaardbaar. Daarom hebben PvdA en D66, net als de andere oppositie partijen, het vertrouwen in het college opgezegd. Het college had moeten willen weten hoe het haven project verliep zodat het had kunnen ingrijpen voor het te laat was. Ook had het college de eigen fouten eerder moeten herkennen. Een college dat heeft zitten slapen, niets heeft geleerd van eerdere fouten en waardoor bijna drie miljoen euro aan overschrijding is ontstaan, verdient niet het vertrouwen van de raad.