Ingezonden: D66 Katwijk

D66 Katwijk hecht veel waarde aan een directe en lokale democratie in onze gemeente. Veel stappen zijn hierin al gemaakt; dankzij de fractie onderzoekt het college de mogelijkheden tot een referendum en een jongerenraad. Dit is allemaal mogelijk gemaakt door inwoners, ondernemers, verenigingen en andere initiatieven die de politiek voorzien van hun input. We vinden het als D66 Katwijk belangrijk om in gesprek te gaan om te horen wat er leeft bij inwoners/en of in wijken. Aanstaande zaterdag (22 april) staat de fractie om 10:00u in de Hoornespassage!

Groen en Sociaal Loket
Een gemeente hoort dienstbaar te zijn aan de samenleving als geheel, maar ook aan individuen/burgers/inwoners. De communicatie in de gemeente Katwijk kan beter en besluiten kunnen voorspelbaarder en betrouwbaarder genomen worden. Hoewel het college bezig is met de herziening van het participatiebeleid, wil D66 Katwijk ook zelf peilen hoe inwoners bestaande en toekomstige besluiten door de raad en het college opvatten. Iedereen is dan ook meer dan welkom om bij het Groen en Sociaal Loket onderwerpen aan te dragen die spelen en onze aandacht verdienen.

De planning voor de komende maanden ziet er als volgt uit:
– 20 mei 2023 om 10:00u in Katwijk aan Zee
– 17 juni 2023 om 10:00u in Rijnsburg
– 15 juli 2023 om 10:00u in Valkenburg
– 26 augustus 2023 om 10:00u in Katwijk aan den Rijn

Het is raadzaam om de sociale media van de fractie in de gaten te houden voor eventuele wijzigingen en de precieze locatie.