D66 Katwijk nomineert Dunavie voor duurzaamheidsprijs ZH

D66 Katwijk heeft het project ‘De Groene Keuze Van’ van woningcorporatie Dunavie genomineerd voor de Duurzaamheidsprijs 2015 van D66 Zuid-Holland.

‘De Groene Keuze Van’ is door een jury geselecteerd als één van de drie finalisten waar nu door het publiek op gestemd kan worden. Op 9 januari wordt bekend welk initiatief de Duurzaamheidsprijs 2015 wint.

Fractievoorzitter Ralf Boland: “De grootste energieverbruikers zijn allereerst bedrijven, maar direct daarna slecht geïsoleerde woningen. Eén van de grootste verbeteringen die we op korte termijn kunnen maken is verspilling tegengaan door woningen te verduurzamen en bewoners bewuster te maken.”

Met ‘De Groene Keuze Van’ biedt Dunavie haar huurders een soort menukaart aan met duurzame maatregelen die zij in hun woning kunnen toepassen. Voor iedere keuze wordt een kleine huurverhoging betaald, maar is ook duidelijk hoeveel er bespaard kan worden. Voor mensen in een sociale huurwoning zijn zonnepanelen of andere investeringen vaak niet te betalen. Met dit initiatief hebben zij toegang tot duurzame verbeteringen van hun woning en worden ze bewust gemaakt van duurzaam leven.

In een reactie legt Dunavie uit: “Samen met onze huurders willen wij duurzamere woningen realiseren. Met de menukaart bieden wij individuele huurders de mogelijkheid om zelf hun woning te verduurzamen en hiermee hun woonlasten te verlagen, naast de collectieve schilaanpak die Dunavie zelf al uitvoert. In de inmiddels gedane pilot heeft 20% van de deelnemende huurders in twee weken gekozen voor een tot wel vijf verduurzamende producten voor hun woning uit een totaal van veertien verschillende producten. Van de overige huurders in de betreffende wijk is de interesse inmiddels gewekt en bij een buurman die koos voor zonnepanelen, komen veel buren kijken.”

De jury waardeert vooral de keuzevrijheid voor de individuele huurder. “Het is bijzonder dat er in de sociale huursector iets te kiezen is. Daardoor draagt het project bij aan bewustwording. Buren beïnvloeden elkaar op positieve wijze. De corporatie heeft haar nek uitgestoken en dat moet beloond worden,” aldus de motivatie van de jury, die daarnaast nog opmerkt dat dit initiatief goed overdraagbaar is.

In totaal maken drie initiatieven uit de provincie kans op de duurzaamheidsprijs. Op www.d66zuidholland.nl kan het publiek tot en met 3 januari een stem uitbrengen. Op 9 januari 2016 zal tijdens de Nieuwjaarsborrel van D66 Zuid-Holland het winnende initiatief bekend worden. De winnaar ontvangt de titel ‘Beste Duurzame Initiatief in Zuid-Holland 2015’ en een bijbehorende prijs.