In de samenleving speelt vrijwilligerswerk een belangrijke rol. Er zijn vrijwilligers actief in de zorg, het ouderen- en jongerenwerk, cultureel werk, goede doelen, sport enzovoorts.

De vrijwilligersdag die landelijk ieder jaar op 7 december wordt georganiseerd is bedoeld om het vrijwilligerswerk in de schijnwerpers te zetten. Er wordt die dag stilgestaan bij wat vrijwilligers allemaal doen voor de samenleving.

Ook in Katwijk zijn vele vrijwilligers actief op allerlei vlakken. Dus… Zet op 7 december uw vrijwilligers in het zonnetje!

Foto: Welzijnskwartier via Facebook