Ingezonden: Parochiekern H. Joannes de Doper

Hemelvaartsdag 9 mei kan een hele andere Hemelvaartsdag worden dan voorgaande jaren. Hoe dan? Door u aan te melden voor het dauwtrappen met een goed gesprek onderweg. Vertegenwoordigers van de H. Joannes de Doperkerk, de Dorpskerk, de Ontmoetingskerk en de Open Hofkerk hebben de koppen bij elkaar gestoken en de speciale dauwtrapschoenen aangetrokken. Zij hebben er zin in en u, en jij, ook? In elke kerk ligt een intekenlijst. Heeft u thuis een wekker? Zet deze op tijd want vanaf 7.00 uur wordt er verzameld bij de ingang van het duinpad aan de Cantineweg. Om 7.30 uur worden de eerste stappen gezet ‘door het duingebied naar ‘de kleine JOANNES’ aan de Kerkstraat 68 voor een kop koffie of thee met een Katwijkse krentenbol, maar zeker ook om het goede gesprek af te ronden.

Gelukkig hebben we het niet voor het vertellen wat het weer betreft, maar zijn de weersvoorspellingen desastreus voor Hemelvaartsdag dan worden de deelnemers uiterlijk woensdagavond gemaild of gebeld. Vandaar ook het vooraf aanmelden! ‘Met een goed gesprek’ kan onderweg worden ingevuld door de aangereikte gesprekskaartjes en onderwerpen. Maar laat de dauwtrapsfeer het gesprek ook maar bepalen. Gebedsleider Noordermeer – Karremans van de parochiekern H. Joannes de Doper zal deze gemeenschappelijke dauwtrapactiviteit afsluiten met een gebed. Wie weet iets om met andere samenwerkingsvormen verder op voort te borduren of te dauwtrappen?

Vieren op Hemelvaartsdag
Aansluitend is er om 9.30 uur een eucharistieviering in de H. Joannes de Doperkerk en om 10.00 uur is er een kerkdienst in de Dorpskerk en de Ontmoetingskerk. Maar waar komt dauwtrappen vandaan? In vroeger tijden liep men dan een stukje door de bedauwde velden. Deze traditie gaat mogelijk terug tot de Germaanse tijd en heeft geen verband met het christendom. Het dauwtrappen zou oorspronkelijk bedoeld zijn om de heropleving van de natuur te vieren en de dauw op het gras zou een zuiverende werking hebben. De tradities van dauwtrappen en Hemelvaartsdag werden of worden in bepaalde streken in Nederland samen gevierd. Zeer vroeg in de ochtend werden processies gehouden. In een aantal Noord-Brabantse dorpen bestaat een traditie waarbij een muziekkorps rond zes uur ’s ochtends door het dorp gaat. In West-Brabantse grensdorpen trekt de muziek naar het dichtstbij gelegen dorp in Vlaanderen, waar ook gespeeld en ontbeten wordt, gevolgd door aubades in diverse cafés. Tot in de jaren 1970 werden deze bezoeken aangevangen met een bezoek aan de eerste mis in het Vlaamse dorp, een zogenaamde dauwtrappersmis gevierd.