Op donderdag 4 april is er weer een vergadering van de gemeenteraad en laten de raadscommissies zich informeren over onderwerpen of spreken een oordeel uit over de raadsvoorstellen. De vergadering begint om 19.30 uur met een aantal vaste agendapunten, waarna om 19.45 uur de raadscommissies aan de slag gaan.

Voorrangsituatie fietsers op rotondes
Om 20.30 uur start de informatieve sessie over de voorrangsituatie van fietsers op rotondes. In Katwijk hebben fietsers (nog) geen voorrang op de rotondes binnen de bebouwde kom. Hiermee wijkt Katwijk af van de landelijke richtlijnen van het CROW. Als het aan het college ligt komt hierin verandering en krijgen de fietsers voorrang op rotondes.

Beëindigingsovereenkomst Trappenberg-Kloosterschuur
Om 19.45 uur start de oordeelsvormende sessie (debat) over de beëindigingsovereenkomst Trappenberg-Kloosterschuur. In 2012 is de projectovereenkomst “Trappenberg-Kloosterschuur” gesloten tussen de gemeente en de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) voor de herstructurering van het verouderde glastuinbouwgebied aan weerszijden van de Voorhouterweg. De GOM wil het project stoppen. Het college stelt de raad onder andere voor € 8,7 miljoen voor de aankoop van de gronden beschikbaar te stellen en in te stemmen met de herziening van de huidige bestemmingen.

Rekenkameronderzoek naar verbonden partijen
Om 19.45 uur start de oordeelsvormende sessie (debat) van het rekenkameronderzoek naar verbonden partijen. Verbonden partijen zijn samenwerkingsverbanden waar de gemeente Katwijk onderdeel van is. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat de gemeenteraad en het college behoefte hebben aan een betere informatievoorziening over de verbonden partijen.

Verbouwing van jongerencentrum Scum
Om 20.30 uur start de oordeelsvormende sessie (debat) over de verbouwing van jongerencentrum Scum. Het pand van Scum is toe aan renovatie en uitbreiding om alle gewenste activiteiten voor de jeugd te kunnen realiseren. De verbouwing en uitbreiding van Scum heeft gevolgen voor de huur en de exploitatie van Scum. De kosten betreffen € 562.150.

Vanaf 21.30 uur start het vervolg weer van de gemeenteraad en worden er een aantal hamer- of bespreekpunten afgehandeld. Tevens zijn er twee moties ingediend.
– Begroting 2024 opvang Oekraïne (hamerpunt);
– Verordening Stedelijk Afvalwater (bespreekpunt);
– Actualisatie kaders planning en control 2024 (bespreekpunt);
– Tweede partiële herziening bestemmingsplan Kustwerk Katwijk (bespreekpunt);
– Benoeming van de referendumcommissie (bespreekpunt);
– Motie Behoud het open groen aan het Bosplein;
– Motie Maak de bibliotheek toegankelijk voor iedereen.

De volledige agenda van de raad en de raadscommissies is hier te lezen.

Spreekrecht en de vergadering volgen
Tijdens de informatieve sessies kunnen inwoners/betrokkenen gebruik maken van het spreekrecht. Vooraf aanmelden voor deze sessies is niet noodzakelijk, maar is wel aan te raden. Vooraf aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch via 071-406 5302.

De vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl; de raadsvergadering en de vergaderingen over Trappenberg-Kloosterschuur en voorrangsituatie op rotondes zijn ook te zien via RTV Katwijk.

Bron: Gemeente Katwijk
Foto: RTV Katwijk