De Belbus in de gemeente Katwijk blijft de komende jaren gewoon rijden in onze gemeente. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Katwijk is de enige gemeente in de regio Holland Rijnland die deze voorziening nog biedt.

Wethouder Mostert licht toe: “Ik zie de belbus als belangrijke service die we met een vertrouwde lokale vervoerder, dichtbij onze inwoners willen blijven aanbieden. Door de Belbus kunnen ouderen en mensen met een beperking gemakkelijk en relatief goedkoop even bij iemand op bezoek, naar de huisarts of een boodschap doen. De Belbus draagt er aan bij dat deze inwoners langer en zelfstandig blijven meedoen in onze gemeenschap.”

De Belbus is en blijft er voor ouderen en licht gehandicapten die geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. En voor mensen boven de 80 jaar. De vervoersdienst de Belbus is een samenwerking van het Welzijnskwartier (voorheen Stichting Welzijn Ouderen KRV) en de gemeente Katwijk. De uitvoering van de vervoersdienst blijft in ieder geval tot en met 2018 en mogelijk door nog een verlenging tot en met 2020 bij De Jong’s Taxicentrale.

Meer weten over de Belbus? Kijk op www.welzijnskwartier of bel met het Welzijnskwartier op 071 403 33 23