Je zult maar kind van gescheiden ouders zijn. Als het aan de ChristenUnie ligt, komt daar een eind aan; niet aan dat kind maar aan dat verdraaide scheiden van die ouders en relaties.

Dat las ik als burgerraadslid van De Lokalen in De Katwijksche Post. De CU beweert dat zeker 16.000 kinderen last hebben van zo’n vechtscheiding. Ik zou wel eens willen weten in welk onderzoek dat staat. Maar goed, nog erger is het toekomstbeeld dat de CU schetst van dat arme gescheiden-ouders-kind.

Uit onderzoek blijkt, zegt de CU namelijk, dat zo’n kind gemiddeld minder goed presteert op school, meer gedragsproblemen heeft, minder zelfvertrouwen dan kinderen waar de ouders bij elkaar blijven. Ja, maar dan zijn we er nog niet: later als ze groot zijn kunnen die gescheiden-ouders-kinderen zelfs vroegtijdige schoolverlaters worden, of depressief, of aan de drank geraken of nicotine. Ik vind het echt erg dat de CU zulke uitspraken zomaar durft te doen en zich beroept op cijfers en onderzoeken die ik niet kan controleren.

Huwelijk ja, huwelijk nee?
De CU heeft het huwelijk hoog in het vaandel staan; dat huwelijk moet gered worden met alle middelen die er zijn. Dus wordt de hele fanfare aan artsen, advocaten, kerken, scholen, sportclubs, jeugd- en gezinsteams opgesteld die dan samen met de CU moeten gaan roeptoeteren hoe ze dat gaan doen. Alsof dat het medicijn is tegen gestrande huwelijken en relaties.
Ik gun elk kind een onbezorgde, fijne jeugd, laat dat duidelijk zijn. Maar dat kan ook met je moeder of vader alleen. Soms is het kind zelfs beter af dan tussen die altijd vechtende ouders. Het is een illusie van de CU te denken dat elk huwelijk in stand kan worden gehouden als je ‘mensen wijst op de mogelijke consequenties van een (v)echtscheiding’.

Onderzoek ja, onderzoek nee?
Ik ben nu benieuwd wanneer de CU met een onderzoek komt waarin staat dat kinderen van niet-gescheiden-ouders zeer goed presteren op school, niet roken of drugs gebruiken, en zeker geen alcohol, en die op zondagavond keurig zitten te ganzenborden met hun ouders. Ongetwijfeld weet de CU zo’n onderzoek uit de hoge hoed te toveren en daaraan zelf de indrukwekkende cijfers toe te voegen. Ik trap daar niet in. Suggestieve, ongefundeerde beweringen zijn de CU onwaardig. Zodra de CU met realistische voorstellen komt die tegemoet komen aan het welzijn van het kind (of de ouders nu wel of niet gescheiden zijn) ben ik van de partij. Kom niet aan kinderen, dan kom je aan mij!

Anneke Schaap, burgerraadslid van De Lokalen.