Gemeente Katwijk heeft jeugd- en jongerenwerk hoog in het vaandel staan. Daarom wordt er momenteel gewerkt aan de definitieve versie van de nota Jeugd Op Koers 2.1.

“Daar staan in dat we het heel belangrijk vinden dat er voorzieningen zijn voor onze jongeren in de gemeente Katwijk”, legt verantwoordelijk wethouder Jacco Knape uit. “Waar ze zomaar kunnen inlopen, of kunnen genieten van een programma. Er zitten in 2.1 geen grote verschillen met de voorgaande nota. De kaders die we al hadden hebben we herbevestigd. We gaan uit van drie hoofdjongerencentra met daar omheen nog andere plekken waar jongeren samen kunnen komen. In het voortraject voor deze nota zijn we met vrijwilligers van de centra in gesprek gegaan, en daaruit bleek dat zij best tevreden zijn, maar dat er een aantal zorgpunten zijn. Die hadden wij vanuit de gemeente ook. Echt schokkende dingen zijn dat niet, en die worden aangepakt in het traject wat we nu gaan volgen. We gaan opnieuw met alle betrokkenen in gesprek over een nieuw op te stellen visie. We constateren dat jongeren niet meer automatisch hun weg weten te vinden naar een jongerencentrum. De cijfers wisselen dusdanig dat we met elkaar willen gaan kijken hoe daaraan gewerkt kan worden voor de toekomst. Daarbij is het heel belangrijk om de jongeren van 12 tot 18 jaar te gaan bereiken.” Aldus wethouder Knape.

“Ik ben blij dat de wethouder onze mening wil gaan meenemen,”zegt Huib-Jan Slings, voorzitter van De Schuit. “Dat is wel iets wat wij een beetje missen in de versie die er nu ligt.” Marcel van Tol, jongerenwerker bij Welzijnskwartier, beaamt de opmerking van zijn collega. “Het proces is nu in werking gezet en dat zal in de komende jaren z’n invulling krijgen. De pijlers zijn samenwerking en de kansen die er al liggen. Het belangrijkste is dat we zoveel mogelijk jongeren bereiken en gebruik laten maken van de accommodaties.” Om het jongerenwerk naar grotere hoogten te krijgen, zijn vrijwilligers het allerbelangrijkste. “En die krijg je door leuke dingen te programmeren”, zegt Huib-Jan. Neem zo’n festival op Koningsdag. Daardoor krijg je ook weer meer jongeren binnen.” “Er werd weleens gezegd: moeten we nou ook nog voor 18-plus programmeren”, vertelt Marcel. “Maar die 18-plussers die hebben knowhow, kennis en ervaring, die heb je nodig om die jeugd onder de 18 te begeleiden en te ondersteunen. Maar we hebben ook goeie accommodaties nodig die voldoen aan de eisen van tegenwoordig.” De groepen 12-16 jaar en 16-18 jaar worden in de nieuwe visie uitgelicht. “Die wil je niet buiten op straat hebben”, zegt Huib-Jan. “Maar je merkt dat het soms lastig is om die leeftijd naar binnen te halen. Zeker wanneer het buiten wat warmer is.”

De Schuit gaat volgend jaar een pilot draaien met sociaal beheer. “Dat is bedoeld voor jongeren die wat moeilijker onder te brengen zijn, in werk of studie. Met sociaal beheer kunnen we ze begeleiden om hen uiteindelijk weer op de arbeidsmarkt te krijgen.” “Sociaal beheer is een manier om het gebouw multifunctioneel te gebruiken”, vult Marcel aan. “En zo’n project kun je niet alleen aan vrijwilligers overlaten. Dus nu wordt er gekeken of er mogelijkheden zijn of we met een stuk subsidie en een professional dat multifunctionele gebruik op een goede manier kunnen organiseren. Zodat het niet botst met de andere activiteiten van bijvoorbeeld een Schuit.”

Huib-Jan en Marcel missen nog wel een paar dingen in het nota-ontwerp dat er nu ligt. “Wij zouden graag meer begeleid worden in subsidiëring en budgetteren voor verschillende groepen. In het nieuwe beleid zouden we ook graag zien dat er nog meer aandacht komt voor de 18+, want zij zijn in mijn ogen ook nog steeds jongeren. En die wil je nog even niet in de harde horeca hebben.” “Wat voor ons heel belangrijk is, is de samenwerking tussen alle jongerencentra”, zegt Marcel. “Uiteindelijk moet je toch allemaal de visie uitdragen die we met z’n allen hebben afgesproken. Soms past het ene centrum wat beter dan het andere bij een bepaalde jongere. Uiteindelijk gaat het erom dat jongeren zo goed mogelijk door een bepaalde periode heen te loodsen.”

Comments

comments

DELEN