De Lokalen bezochten vorige week donderdag het Wellantcollege Rijnsburg aan de Sandtlaan. Aan de buitenkant zie je niets van de ambities die deze school heeft op het gebied van duurzaamheid, maar die heeft de school zeker wel.

Daarom is de fractie van De Lokalen achter de schoolduren gaan kijken en in gesprek geraakt met Bert van Stijn, leraar natuur- en scheikunde en ook de milieucoördinator van deze groene school. Met die ‘pet op’ is hij ook de aanjager van de deelname aan Eco-Schools. Donderdag 29 september heeft hij Marcel van Tol, Anneke van Duijn en Gerard Bol van De Lokalen meer verteld over Eco-Schools, wat het inhoudt en waar ze met hun school heen willen.

Groene school
Van Stijn: “Eco-Schools is een internationaal keurmerk voor duurzame scholen en wij hebben ons onlangs aangemeld om te mogen deelnemen. Wij vinden het als groene school heel belangrijk want hoe zal moeder aarde er over vijftig, pak hem beet honderd jaar, uit komen te zien wat betreft de beschikbare brandstoffen, de wijze hoe we aan ons voedsel komen, noem het maar op? Het is de opzet dat de term duurzaamheid een duidelijke plek krijgt in onze lesmethoden en activiteiten. Wat we willen bereiken wordt gebaseerd op een innige samenwerking met onze leerlingen. Daarvoor is nu al een groepje actief in onze school. En ons schoolgebouw met een vierhonderd leerlingen, maar zeker ook onze Rijnsburgse schoolomgeving moet als lesmateriaal benut kunnen worden bij Eco-Schools.”

Klein beginnen…
Van Duijn: “Duidelijk zichtbaar is de verregaande afvalscheiding door de hele school heen en een watertappunt in de aula waar de leerlingen gebruik van kunnen maken. Maar er staat ook die grote automaat met suikerrijke frisdranken en duurder water.” Van Stijn: “Dat laatste klopt en je kan ook niet ineens alles overboord gooien. Met elkaar moeten we kleine stapjes gaan maken en we zijn ook pas gestart. En laten we wel wezen, het gebeurt allemaal naast het gewone lesgeven.” Van Tol benadrukte ook dat het goed is om jongeren bewust te maken van waar je nu op stuit als je wat wilt gaan veranderen: “Het is zeker de weg van de lange adem.” Dat bevestigde Van Stijn ook direct: “We staan nu met de witte startersvlag op de website www.eco-schools.nl en we kunnen als we ons verder ontwikkelen een bronzen- en zilveren certificaat en uiteindelijk de Groene Vlag ontvangen. Maar dan hebben we nog wel wat nodig.”

Rijnsburgse projectjes gezocht
Van Stijn: “We zoeken activiteiten buiten school waar leerlingen onder andere actief hun groene vingers kunnen benutten, maar ook in de dienstverlening wat kunnen betekenen voor de ander. Als school maken we immers deel uit van één Rijnsburgse samenleving.” De Lokalen vinden het een prachtig initiatief van het Wellantcollege Rijnsburg en komen over een jaartje zeker weer langs om te kijken waar ze dan staan. Er gebeurt dus hier meer achter onderwijsdeuren dan we altijd denken. Heeft u vragen of suggesties, laat het Van Stijn maar weten.

Foto: Gerard Bol