In de Katwijkse gemeenteraad van donderdag 7 juli werden raadsleden bijgepraat over alle actuele ontwikkelingen in het sociaal domein. Voor de lezers is dit mogelijk een loze kreet, maar het bestrijkt het terrein van de jeugdhulp, de toekomst van de Maregroep, huishoudelijke hulp, inzet van de P.G.B.’s, de jeugd-en gezinsteams en nog veel meer.

Alle gemeenten moeten op dit zeer uitgebreide terrein ‘meer met minder’ presteren door de verlaagde rijksgelden. In Katwijk was tot en met 6 juli jl. de Adviesraad Sociaal Domein, benoemd door het College, dé organisatie die gevraagd en ongevraagd advies gaf aan het College op alles wat er in het sociaal domein speelde. Burgerraadslid Anneke van Duijn-Schaap was bij deze sessie namens De Lokalen aanwezig. Ze heeft deze sessie vooral gebruikt om goed te luisteren naar de presentatie van de ambtelijke organisatie. Geluisterd heeft Van Duijn in deze sessie, maar zeker de afgelopen maanden ook naar inwoners, en de Adviesraad Sociaal Domein.

Adviesraad Sociaal Domein weg?
Woensdagavond 6 juli werd Katwijk verrast door het persbericht van de Adviesraad Sociaal Domein (A.S.D.) dat men in zijn geheel opstapte. In het raadsbesluitende deel 7 juli liet wethouder Mostert weten op vragen van D’66 dat hij met de A.S.D. in gesprek zou gaan. De Lokalen vinden evenals de opgestapte A.S.D. dat cliënten die in 2015 gebruik maakten van huishoudelijke hulp alsnog individueel een ‘keukentafelgesprek’ en onafhankelijke cliëntenondersteuning aangeboden zouden moeten krijgen. Van Duijn: ,,Ik roep de wethouder op om nog eens de klachten en verbeterbrieven van inwoners die met de huishoudelijke hulp in de knel zijn gekomen op te pakken voor een second opinion. Mensen kunnen fouten maken, dus ook ambtenaren, en we kunnen hiervan leren en deze vragen weer oppakken.”

Keukentafelgesprek weer nodig!
Van Duijn heeft vele telefoontjes en gesprekken gehad met cliënten die geen of veel minder huishoudelijke hulp hebben gekregen na 2015. Van Duijn: ,,Onder ouderen zijn er meer schrijnende casussen bekend, maar niet iedereen meldt dit. Mensen die het wel melden worden niet altijd optimaal geholpen.” Zo is er een mevrouw van 82 jaar bij burgerraadslid Van Duijn van De Lokalen bekend die al een jaar geen huishoudelijke hulp meer krijgt. Van Duijn: ,,Let wel, deze dame heeft meerdere malen contact gezocht met zowel de gemeente als politieke partijen, maar ze komt niet verder. Een andere zieke dame in een rolstoel houdt nog maar twee keer anderhalf uur huishoudelijke hulp per week over. Waar gaat dit uiteindelijk naar toe?”