‘Beleidsplan’ is een machtig mooi politiek woord en hét handvat voor hoe, waar en wanneer je als gemeentelijke organisatie iets kan gaan aanpakken.De piketpaaltjes zijn gezet. Zo staat in het besluitvormende deel van de gemeenteraad donderdag 11 februari de ‘Evaluatie Groenbeleidsplan 2009 – 2019’ als bespreekpunt op de agenda. Burgerraadslid Anneke van Duijn-Schaap van De Lokalen heeft in de raadscommissie 28 januari het verschil tussen theorie en de praktische aanpak van het groen al met voorbeelden benoemd. De Lokalen hebben ook nog informatieve vragen gesteld ter voorbereiding van deze raadsvergadering.

Van Duijn: ,,Naast overlast door hondenpoep wordt de kwaliteit van het openbaar groen, het kappen of niet kappen van bomen en groenonderhoud bij de vele gesprekken die we als fractie van De Lokalen voeren met inwoners genoemd als grootste aandachtspunt. We merken ook vaak dat burgers maatregelen niet begrijpen. Daarom is het goed dat dit ‘Groenbeleidsplan 2009 – 2019’, wat de gemeentelijke spelregels voor de aanpak van het Katwijkse groen tien jaar bepaalt, eindelijk een keer wordt geëvalueerd.”

De Lokalen vinden de vele ‘kapstokbomen’ die in onze gemeente ontstaan een slechte zaak. Deze moeten iedere twee tot drie jaar weer worden ontdaan van hun takken. Dat kost geld en er komen geen echte bomen voor terug. Dus kap die bomen en plant dan voor het onderhoudsgeld een nieuwe boom die dan als echte boom kan doorgroeien en ook echt ons leefmilieu verbetert. Van Duijn: ,,In het bomenbeleidsplan is toch te lezen: ‘Bomen dienen waar mogelijk in hun natuurlijke vorm behouden te blijven. Rigoureuze snoeivormen als kandelaberen zijn boombedreigend, ontsierend, onderhoudsgevoelig en daardoor kostenverhogend’. Weer het verschil van theorie en praktijk.”
N.a.v. de augustusstorm van 2015 zijn er veel bomen omgevallen waarvan veel populieren, wilgen of wel snel groeiende soorten. De Provincie kapt na 25 jaar consequent de populieren en plant er nieuwe voor terug. ,,Waarom doet Katwijk dit niet?”, aldus de verbaasde Van Duijn.

Iepen worden niet geïnjecteerd tegen iepziekte met kappen als resultaat. Er is wel symboolbestrijding door zakjes met lieveheersbeestjes, maar dat leidt ook niet tot gewenste resultaten en kost wel veel geld. Iepzieke bomen zijn in 2015 dus gerooid aan de begraafplaats Kerklaan en vijf stuks aan de Koningin Julianalaan met een diameter van 40 – 60 cm. Van Duijn: ,,Een duidelijk voorbeeld van de gevolgen van het niet injecteren tegen de iepziekte. De hoofdgroenstructuur verdient toch wel wat meer aandacht en bescherming.”