‘Er wordt momenteel door het College van B&W geen actief beleid gemaakt op ruiterpaden’. ‘Het College is dan ook niet van plan om officiële ruiterpaden aan te leggen zodat ruiters veilig buiten kunnen rijden’. Twee hele duidelijke en korte antwoorden op de schriftelijke vragen van Gerard Bol namens de fractie van De Lokalen op het totaal ontbreken van officiële ruiterpaden in de gehele gemeente Katwijk. Deze beantwoording is voor De Lokalen meer dan voldoende aanleiding om met de beoefenaars van de ruitersport en eigenaren van paardenpensionaten verder in gesprek te gaan.

Bol: ,,Er moet echt wat gebeuren. Daarom wordt er wordt ook contact gelegd met de regioconsulent van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie en de portefeuillehouder ‘Recreatiesport’ van deze sportfederatie. Zij adviseren gemeenten en ruitersportbeoefenaren zeker ook bij de (on)mogelijkheden van de aanleg van officiële ruiterpaden. Denk alleen maar aan een veilig ruiterpad richting het strand waar je dan met de duinen te maken hebt. En die liggen er echt niet alleen in Katwijk. Dus laten we gezamenlijk ons voordeel hiermee doen en betrek de K.N.H.S. bij de planvorming voor bijvoorbeeld nu de Mient Kooltuin.”

Verbazingwekkend
‘Er zijn geen ongevallengegevens bekend van ruiters’, was het antwoord op de vraag van De Lokalen naar ongevallenmeldingen vanaf 2012. Ruitersportbeoefenaren gesproken hebbende blijkt dat door hun ingrijpen en handelen vaak ongevallen maar net voorkomen konden worden. Dat was toen ze op een druk fietspad liepen, omdat er geen andere plek was, en de eigen verplichte rijweg als plek voor ruiter en paard ook door de politie wordt ontraden. Bol: ,,En wat te denken dan van de mestoverlast op de openbare weg? Met officiële ruiterpaden kan je dat probleem voorkomen. En zoals in vele andere gemeenten willen deze ruitersportbeoefenaren best meehelpen bij het onderhoud van genoemde paden.” Waar alleen al in het gebied bij de Wassenaarseweg ongeveer driehonderd paarden blijven, is het nog steeds aan hun ruiters om zelf maar de meest veilige route richting bijvoorbeeld het strand te zoeken.

Wordt op zeker vervolgd
,,Wij gaan als De Lokalen hier zeker verder mee aan de slag. Je kan al de beoefenaars van die schitterende ruitersport bij hun buitenritten toch niet onveilig laten tobben? En anders vragen we Sinterklaas om steun door Amerigo bij zijn komst in november in Katwijk maar niet mee te nemen. Dat zou een helder en mooi signaal zijn”, aldus Bol met een glimlach.

 

Comments

comments

DELEN