Het plan van het bedrijf Homeflex om een tijdelijk logiesgebouw voor 64 arbeidsmigranten op de locatie Katwijkerbroek 8 te realiseren houdt bewoners en ondernemers van dit bedrijventerrein en Katwijk aan den Rijn al geruime tijd bezig. Het College heeft de aanvraag al getoetst aan het beleid van de gemeente en regelgeving. Het kan in principe instemmen met het verstrekken van de vergunning. In de oordeelsvormende raadscommissie donderdagavond 17 maart konden de fracties hun ideeën hierover uitspreken. Verantwoordelijk wethouder Krijn van der Spijk zal het geluid van de fracties mee laten wegen bij het deze week te nemen Collegebesluit. Burgerraadslid Anneke van Duijn-Schaap voerde het woord namens de fractie van De Lokalen.

Wethouder Jacco Knape was ook bij deze raadscommissie aanwezig omdat veel opmerkingen waren gemaakt en op papier gezet door ondernemers en omwonenden betreffende de kwaliteit van de openbare ruimte, of beter gezegd de zeer veel kritische kanttekeningen in deze. Van Duijn: ,,De Lokalen willen dat Katwijkerbroek eerst eens aangepakt wordt qua infrastructuur. Dit verwaarloosde bedrijventerrein heeft dat echt nodig.”

Verkeersknelpunten
,,Meer verkeersbewegingen betekenen ook meer druk bij het verlaten van Katwijkerbroek. Als er meer mensen op het bedrijventerrein komen zal je hierop moeten inspelen”, aldus Van Duijn. Ze vroeg aan de wethouder ook aandacht voor het feit dat de parkeerstrook links op de Valkenburgseweg met vaak geparkeerde busjes het uitzicht belemmert als je Katwijkerbroek verlaat. Van Duijn: ,,Daarbij heb je ook het veelal te hard rijdende verkeer op de doorgaande weg. Enkel een zichtspiegel plaatsen is een maatregel die in de ogen van De Lokalen niet voldoende is. Dat wordt bevestigd door V.V.N. afd. Katwijk. Ook moeten de fietsstroken duidelijker worden aangebracht. Die veroorzaken nu veel onduidelijkheid bij alle verkeersdeelnemers op het bedrijventerrein.”
Ik beheer, jij beheert, wij beheren?
De Lokalen steunen het voorstel van een lokale ondernemer dat de projectondernemer
zelf verantwoordelijk is en moet zijn voor een beheerder. Het is De Lokalen absoluut niet duidelijk waarom deze kosten niet voor rekening voor Homeflex kunnen komen. Daar kunnen de ondernemers die deze arbeidsmigranten nodig hebben volgens Van Duijn prima zelf aan meebetalen. Van Duijn: ,,Natuurlijk moet in de praktijk blijken of het beheer echt nodig is, in Rijnsburg vinden we immers ook positieve voorbeelden zonder beheer. Maar zorg zeker bij aanvang op de vrije momenten van deze arbeidsmigranten, de zaterdag en de zondag, dat er wordt gestart met beheer.”

Wordt op zeker vervolgd
Als aan de randvoorwaarden voldaan wordt die bij de inspreekmomenten zijn genoemd, dan  kunnen De Lokalen zich vinden in deze aanpak. Het College zal er een besluit over nemen waarbij wethouder Van der Spijk zeker nog met Homeflex om de tafel gaat om enige punten