Dat taal ongelofelijk belangrijk in een mensenleven is, bleek zeker in de informatieve raadscommissie donderdag 7 april. Raadsleden werden bijgepraat over hoe de taalverwerving bij statushouders in de gemeente Katwijk plaatsvindt. Maar ook andere organisaties vertelden hoe ze, ieder op hun eigen unieke wijze, werkten aan  een goede integratie van de groeiende groep statushouders in Katwijk. Burgerraadslid Anneke van Duijn-Schaap, woordvoerder van de fractie van De Lokalen: ,,In deze commissiebijeenkomst ging het er vooral om het onbekende bij raadsleden en andere aanwezigen bekend te maken. Er gebeurt gewoon een hoop op dit gebied in Katwijk.” 

De belangrijkste nationaliteiten in Katwijk zijn momenteel Syriërs en Eritreeërs. De achtergrond van de mensen is een weerspiegeling van het land waar ze vandaan komen. Hun inburgeringstermijn is maximaal drie jaar. Binnen die tijd moet men het inburgeringsexamen en verschillende andere examens behalen. Dit zijn geen gemakkelijk examens en er werd in deze bijeenkomst tevens het tekort aan NT-2 docenten benoemd. Van Duijn-Schaap: ,,Dat zijn docenten die Nederlands als tweede taal aanleren.”

Meedoen met elkaar!
Van Duijn-Schaap: ,,Het belangrijke is de eigen verantwoordelijkheid van deze statushouders. Ze moeten meedoen en kunnen meedoen in onze samenleving op de terreinen van wonen, gezondheidszorg, werk en inkomen. Met diverse projecten in Katwijk komen we zo dichter bij elkaar.” Een mooi voorbeeld hiervan kwam komt van een inspreker die avond, Marieke van Maanen. Van Duijn-Schaap: ,,Ze is een project gestart om te gaan eten samen met asielzoekers. Dé kans om elkaar te leren kennen op een positieve manier. Wij van De Lokalen zullen dit fantastische initiatief zeker blijven volgen!”
Welzijnskwartier speelt ook een belangrijke rol bij de inburgering van statushouders in Katwijk. Vele vrijwilligers van deze organisatie helpen onder leiding van professionals deze nieuwe inwoners bij hun eerste stappen in de Katwijkse samenleving. Denk hierbij aan hulp bij huisvesting, de dagelijkse administratie en het contact met diverse organisaties.

Werk is belangrijk!
Als vergunninghouders een verblijfsstatus hebben en in de gemeente wonen, dan mogen zij ook werken. En als zij geen werk vinden, dan krijgen zij een uitkering. De gemeente Katwijk stimuleert iedereen die een uitkering krijgt om aan het werk te gaan. Van Duijn-Schaap: ,,Werk zorgt ervoor dat de vergunninghouders sneller integreren in onze samenleving. Een voorbeeld hiervan is het project van DSV. Tien mensen die een officiële verblijfsstatus hebben ontvangen om in Nederland te komen wonen, zullen bij D.S.V. een opleiding volgen tot verzorgende of verpleegkundige. Er gebeurt best veel in Katwijk om deze statushouders goed te laten integreren.”