Waar er bij de evaluatie van citymarketing in 2012 door de fracties zeer kritisch werd gekeken naar de financiële inbreng van het bedrijfsleven was bij de evaluatie van Katwijk Marketing in de oordeelvormende sessie een veel gehoorde vraag: “Wat hebben we nu eigenlijk gemeten en wat is de daadwerkelijke invloed van Katwijk Marketing geweest?”

Wat was de inbreng van de fractie van De Lokalen? Anneke van Duijn-Schaap, burgerraadslid, blikt kort terug op hetgeen er door haar is gezegd die donderdagavond 3 november in de Katwijkse Raadszaal.

Positieve zaken
Van Duijn: “Ik zat er duidelijk positiever in dan mijn buurvrouw van Kies Katwijk die alleen maar aanhaalde dat wat haar fractie betrof ze de hele prestatie van Katwijk Marketing niks vond. Maar toen ik haar vroeg om drie dingen te benoemen die haar fractie wel wilde, kwam er van haar geen enkel geluid meer terug. Wij van De Lokalen zagen zeker positieve zaken bij deze evaluatie.”

Om mee te geven
Van Duijn benoemde een aantal punten die avond: “Het is goed om te lezen dat de bijdrage uit het Katwijkse bedrijfsleven bij de realisering van de vele uiteenlopende activiteiten en evenementen zelfs nog veel beter is dan de voor 2016 gestelde verdeling van 50% voor de gemeente en 50% voor het bedrijfsleven. Het wordt nu dus veel meer gedragen dan in de eerdere evaluatie van de Citymarketing Katwijk in 2012. En dat is een goede zaak. We kunnen het onderschrijven dat er meer duidelijkheid moet komen over de status van het KW Label. Wat ben je dan meer dan andere evenementen en wat merken bezoekers en inwoners daar dan van? Wat de verbinding Katwijk-Leiden betreft, die is prachtig. Maar het is algemeen bekend dat Amsterdam de toeristengolf niet aankan. Kunnen we daar niet meer als Katwijk Marketing een graantje van meepikken?”

Meetbaar geformuleerde doelstellingen
De Lokalen vinden dat in 2017 en latere jaren de inzet van Katwijk Marketing veel duidelijker moet gelden voor de gehele gemeente Katwijk en niet alleen voor Katwijk aan Zee om kleinere en grotere evenementen met toeristen en inwoners te kunnen beleven. “Ik kan me ook helemaal vinden in beter meetbaar geformuleerde doelstellingen voor de werkzaamheden van Katwijk Marketing”, aldus de bevlogen Van Duijn.

Financiële bijdrage
Op 24 november zal de raad een besluit nemen over het aan te passen raadsvoorstel waar niet de komende vier- maar de komende twee jaar jaarlijks een financiële bijdrage van 157.000 euro aan Katwijk Marketing beschikbaar wordt gesteld. De Lokalen blijven het kritisch volgen want het gaat wel over gemeenschapsgeld.

Foto: PR