Was het met het vaststellen van het gemeentelijke sportbeleid 2012 – 2017 in de door de Katwijkse gemeenteraad vastgestelde sportnota één van de items, nu krijgt dit speerpunt ‘handen en voeten’ met dit collegevoorstel voor de Vitale SportVerenigingen.

De fractie van De Lokalen is zeer content hiermee. Het multifunctioneel gebruik van de sportaccommodaties wordt nu concreet. Voor de gebruikers van de sportaccommodaties en de sportverenigingen is er duidelijk sprake van een maatschappelijke winst. In een oordeelvormende sessie, donderdag 19 november van 20.30 – 21.15 uur in kamer A0.40 spreken de tien fracties zich hierover uit. Marcel van Tol is woordvoerder voor De Lokalen op dit agendapunt.

De opzet is om het plan van de Vitale SportVerenigingen, voorbeeld in deze is uit het land gehaald, in 2016 toe te passen op de sportaccommodaties van de voetbalverenigingen Valken’68 en v.v. Katwijk. De kosten hiervoor, op jaarbasis, zijn € 107.000,- waar de meeste kosten uitgaan naar de aan te stellen full time sportparkmanager. Van Tol: “De Lokalen vinden het perfect om de woorden van de vastgestelde sportnota zo concreet in te vullen. Het is duidelijk een zaak van een win-win situatie. Maar professionele begeleiding is, zeker bij deze pilot op genoemde accommodaties, van levensbelang. Daar moet een sportparkmanager komen die verbindend werkt voor alle deelnemers.”

Natuurlijk zal er vanaf ongeveer 16.00 uur het nodige worden geoefend door de voetballer(tje)s op de Katwijkse voetbalaccommodaties, maar de uren ervoor ligt de accommodatie braak. Van Tol: “Met de sportverenigingen is er gekeken naar mogelijkheden om de accommodatie overdag beter in te zetten. Daar gaat het over het leerwerkbedrijf van onderwijsinstellingen in Katwijk en omgeving, stagiaires van die scholen vragen om mee te werken met de diverse plannen, de re-integratie van een 25 langdurig werkelozen met hele praktische opdrachten en werkzaamheden en diverse vormen van dagbesteding van bepaalde doelgroepen. Daar is de kantine op zo’n accommodatie de uitverkozen plek voor. Het kan en moet een ontmoetingsplaats in de wijk worden, dicht bij huis.”

In Nederland betekent deze opzet dat de opengestelde sportaccommodatie van 8.00 – 24.00 uur toegankelijk is. In Katwijk zal Welzijnskwartier een belangrijke ondersteunende taak gaan vervullen bij de beheersfunctie. Van Tol van De Lokalen: “Er liggen ongekende kansen voor deze plannen, de talenten en eigen kracht van de betreffende sportverenigingen kunnen zo nog worden benut. En waar het aan mij ligt, denken we ook nog verder na over mogelijkheden om andere accommodaties als scholen enz. multifunctioneler te gaan benutten.”
Eerst maar eens afwachten wat de oordeelsvormende sessie van 19 november in de Katwijkse gemeenteraad oplevert. Van Tol: “Natuurlijk zitten er ook haken en ogen aan dit plan, maar De Lokalen gaan er vol voor want wij zien hier kansen. Wij geloven er zeker in dat over één jaar na de evaluatie voorgesteld wordt om deze pilot voor de Vitale SportVerenigingen over meer sportaccommodaties uit te rollen.”