De Lokalen vinden dat er nu toch echt een principebesluit over de locatiekeuze Noordzee Passage voor de nieuwe bieb en de muziekschool moet worden genomen. Een toekomstbestendige locatie voor een aantal Katwijkse cultuurdragers, daar is de fractie van De Lokalen voor.

In de oordeelvormende raadscommissie donderdag 15 september werd er over gedebatteerd. Vele plannen en diverse kreten (o.a. ‘superbieb’ en ‘cultuurhuis’) heeft de Katwijkse gemeenteraad de afgelopen jaren al zien passeren. Vele malen is er ingesproken, zeker door de vroegere en huidige directeur van de bibliotheek. Plannen zijn aangepast wat betreft opzet, locatie en vele vragen zijn er gesteld.

Plan B
De Lokalen hebben zich eerder al in positieve zin uitgesproken over zo’n dergelijke toekomstbestendige locatie waar het onder dak brengen van meerdere partners die elkaar versterken de voorkeur heeft. Welke partners dat kunnen worden in dit plan? Woordvoerder en burgerraadslid Anneke van Duijn: “Mocht uit nadere onderzoeken na het principebesluit over deze locatiekeuze blijken dat de muziekschool hier niet kan worden ingepast dan zijn De Lokalen voor plan B: onderzoek de mogelijkheden om K&O hier onder te brengen. Van september tot juni verzorgt deze organisatie vele cursussen, nu in een voormalig schoolgebouw. En cursisten in huis betekent dus altijd positieve reuring.”

Kansrijke locatie mits…
Een locatie waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, verblijven en ook meerdere mogelijkheden hebben wat betreft te ondernemen activiteiten. Daar zijn De Lokalen helemaal voor. Van Duijn: “Wij staan positief tegenover deze locatiekeuze voor onder andere de bibliotheek en de muziekschool. Maar de haalbaarheid moeten de verdere onderzoeken aantonen als we als gemeenteraad donderdagavond 13 oktober in principe positief over de Noordzee Passage kunnen besluiten. We willen immers niet weer dezelfde puntzak in als bij twee eerdere grote projecten zoals De Coligny en het Haven 2-gebied. Die hebben de Katwijkse gemeenschap echt heel veel extra geld gekost.”

Kansen voor en met K&O
K&O organiseert naast cursussen ook nog uiteenlopende culturele ontmoetingen, ook op andere Katwijkse locaties. Van Duijn: “Misschien kunnen die kleinschalige optredens bijvoorbeeld ook in de nieuwe bieblocatie worden georganiseerd. En zeker het cursusaanbod overdag en ’s avonds zou ook een toegevoegde waarde in naast de bibliotheek kunnen zijn. Qua plek ligt het trouwens ook nog dicht bij de huidige locatie aan de Sluisweg. Maar laten we eerst maar het besluit van de gemeenteraad donderdagavond over de locatiekeuze afwachten.”

Foto: K&O-gebouw aan de Sluisweg