In het raadsbesluitende deel van de gemeenteraadsvergadering donderdag 13 oktober steunden De Lokalen het Collegevoorstel om net als andere gemeenten in Holland Rijnland meer geld beschikbaar te stellen om het budget voor de jeugdhulp weer op peil te krijgen. In 2016 is er namelijk een tekort ontstaan omdat de jeugdhulp veel meer kost dan eenieder vooraf had begroot. Anneke van Duijn-Schaap, burgerraadslid van De Lokalen, was eerder deze avond in de oordeelvormende raadscommissie heel duidelijk in haar betoog.

Ze startte haar verhaal met twee waargebeurde verhalen over Katwijkse jongeren, hier wel met gefingeerde namen: ,,Ik ken Teun, geïndiceerd voor een school met kinderen in het autistisch spectrum, een school waar de klassen, kleiner zijn, er meer structuur is voor Teun, kortom een school op maat. Helaas, Teun gaat naar een reguliere middelbare school. Oorzaak? Geen plaats op de Leo Kannerschool. En Jasper, hij gaat al een jaar niet naar school omdat hij gepest wordt. Jaspers moeder is radeloos want haar kind krijgt zo geen onderwijs.” Wethouder Mostert herkende deze situaties, zo liet hij duidelijk in zijn beantwoording blijken.

Steun van De Lokalen
Van Duijn vervolgde haar betoog: ,,Wethouder Mostert, De Lokalen vinden deze twee voorbeelden een hele zorgelijke ontwikkeling. Elk kind op een wachtlijst voor een school of jeugdhulpverlening is er één teveel. Elke week dat er een Jasper of een Teun extra op een wachtlijst staat is één week teveel. Elke dag dat een Jasper of Teun geen gebruik kan maken van de jeugdhulpverlening is er één teveel. Daarom willen De Lokalen dat alles wordt ingezet op het verkleinen van de wachtlijsten. Ouders en kinderen hier in Katwijk mogen zich niet in de kou voelen staan. Het is triest om te constateren dat deze ontwikkeling landelijk herkenbaar is en dat we het ook met elkaar hadden kunnen voorspellen. Het moet gewoon nu opgelost worden voor 2016. Er mag niemand van onze jeugd tussen de wal en het schip vallen. De Lokalen steunen daarom het voorliggende voorstel om deze financiële knelpunten, allereerst voor dit kalenderjaar maar ook de komende jaren, te kunnen oplossen. We hebben het volste vertrouwen in deze wethouder dat onze jeugd die hulp krijgt die ze nodig heeft.”

Comments

comments

DELEN