Hoogbegaafde Katwijkse basisschoolkinderen zouden toch op een eigen voorziening in Katwijk moeten kunnen worden opgevangen? Fractievoorzitter Gerard Bol van De Lokalen pleitte hiervoor bij het uitspreken van de Algemene Beschouwingen donderdagmiddag 10 november.

Op dit moment maken ouders van deze kinderen gebruik van Noordwijkse voorzieningen. Of binnen de eigen basisschool worden deze kinderen begeleid. Bol: “Natuurlijk is het een zaak van de Katwijkse schoolbesturen, maar de signalen die ons van ouders bereikten was de reden om het in onze beschouwingen te benoemen.”

Gemis
Bol: “Waar er in het Voortgezet Onderwijs meer en meer wordt ingespeeld op talentontwikkeling bij de jongeren en de meer- en hoogbegaafdheid blijft het voor De Lokalen een gemis dat er in Katwijk, een plaats van ruim 64.000 inwoners, geen specifieke groepen voor hoogbegaafden zijn binnen het basisonderwijs. Nu moeten ouders met hun kinderen voor hun onderwijs op maat naar Noordwijk toe, met ook de nodige kosten. Voor de taalzwakkere kinderen in de Katwijkse samenleving is in Katwijk al jaren geleden een centrale voorziening gerealiseerd.”

Positieve reactie wethouder
Wethouder Mostert liet in zijn beantwoording op deze beschouwingen weten dat hij dit punt zeker in het Katwijkse schoolbesturenoverleg aan de orde zal stellen. Bol: ,,Hij gaf ook aan dat het samenwerkingsverband zich tot doel heeft gesteld om het dekkend netwerk te versterken met een sluitend aanbod voor deze, noem het meerkunners en toptalenten. In het eerste kwartaal van 2017 wordt er een bestuurlijk overleg met het samenwerkingsverband gehouden binnen de Regionale Educatieve Agenda. Als agendapunt zal de stand van zaken onderwijs aan hoogbegaafden opgenomen worden. We zullen het van De Lokalen zeker blijven volgen.”

Comments

comments

DELEN